Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi
a
| Inicio | Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Palau de Marianao
  Fotografías :
Foto Foto Foto  
 Lloc situació : Passeig de ptresident Josep Tarradellas
 Barri : Barri Marianao
 Epoca i arquitecte : s. XIX (1.860)
Como Llegar Sant Boi Mapa de patrimonio arquitectonico de Sant Boi boton boton boton
Descripció :
  Es tracta d’un gran edifici senyorial de finals del segle XIX, compost per dos edificis amb planta en L, que conformen un pati interior. L’edifici principal consta de planta baixa i dos pisos, amb dos torres de planta baixa i tres pisos, mentre que la part posterior és només de planta baixa.
La planta baixa presenta tot un seguir de portes i finestres, rectangulars a l’edifici principal, d’arc ogival agut al lateral de les torres i d’arc escarser i de mig punt a la part posterior. Aquesta planta és estucada imitant carreus a les obertures i cantonades, i amb sòcols de pedra artificial. El primer pis mostra un balcó continu a l’edifici principal, i balcons individuals als laterals de les torres, suportats per mènsules. Les portes balconeres són rematades per trencaaigües sobre peanes esculpides. En el primer pis de la torre d’homenatge s’inscriu l’escut de la família. El segon pis és constituït per tota una sèrie de petites finestres de mig punt. A les torres, les finestres són d’estil gòtic al segon pis i coronelles a la planta superior. Tot el conjunt és rematat per merlets, que donen un aire d’horitzontalitat i de castell amb marcades influències del revival neogòtic català. També compta amb una capella que s’obria els dies d’ofici.
Historiai :
  L’anomenada Casa Sans fou ampliada i convertida en mansió senyorial pel Marquès de Marianao, que donà el seu nom al nou edifici i que pertanyia a la família Samà, rics propietaris d'ingenis a Cuba, on trobem una ciutat que porta aquest nom. La família Samà també tenia interessos a les Filipines i altres propietats al país, com el Parc de Samà a Cambrils. El marquesat els fou concedit el 1860 i la grandesa d’Espanya el 1893. Salvador Samà i Torrents, que apareix com a constructor de l’edifici i com a membre actiu de la política de l’època fou qui rebé els títols esmentats. A principis d’aquest segle, seria alcalde de Barcelona en dues ocasions i va participar a les juntes organitzadores de les exposicions de 1888 i 1929. Pels volts de 1880 inicià la reforma i ampliació de l’antiga Casa Sans (posteriorment coneguda com la Torre Blanca) que ens dóna testimoni d’una antiga masia.
El militar i dictador Miguel Primo de Rivera, mentre fou capità general de Catalunya hi feu les reunions predecessores del cap d’estat del 13 de setembre de 1923. Durant la Guerra Civil tingué diversos usos: magatzem, clínica militar i lloc d’acollida de refugiats.
Acabada la contesa bèl·lica, el palau de Marianao fou comprat en subhasta pública pel mallorquí Abdó Bordoy, administrador de la família Samà, que vivia uns anys conflictius. Immediatament després de la compra endegà el procés d’urbanització (1944) i d’edificació dels primers xalets. L’any 1974, el palau i una encara important porció del parc van passar a ser propietat municipal.
   
linea
linea
 
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea