Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi
a
| Inicio | Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Centre Parroquial
  Fotografías :
       
 Lloc situació : Plaça Constitució, 1-2
 Barri : Barri Centre
 Epoca i arquitecte : s. XIX (1.882) _
Arquitecte de les reformes de 1885-86: Alejo Parés Valls.
Como Llegar Sant Boi Mapa de patrimonio arquitectonico de Sant Boi boton boton boton
Descripció :
  El casal parroquial és un edifici de planta baixa i dos pisos en el cos central, el qual inclou el teatre i un sol pis en els cossos laterals. L’estil arquitectònic és eclèctic classicista; en la part central de la façana podem veure un doble ordre de pilastres adossades d’estil jònic, que es recolza a la planta baixa, en un especejament horitzontal d’origen renaixentista que suporta un entaulament amb cornisa i balustres. La balconada del primer pis s’aguanta amb mènsules i es protegeix amb una barana de ferro, igual que els balcons laterals. La llinda de les portes que donen a aquesta balconada està decorada amb baix relleus que representen ànecs bevent d’una font, la llinda de la porta central és llisa i té una placa ceràmica amb una imatge religiosa.
El segon pis presenta tres finestres de mig punt amb balcó de dibuix i entre el pis i el terrat trobem un respirall amb decoració. La balustrada del terrat està decorada al centre amb un frontó circular amb un estel calat a l’estil d’un vitrall però en rajola.
Historia :
  Lluís Castells va demanar permís per construir en els terrenys de la seva propietat, entre els anys 1885 i 1886, i com que limitava amb una propietat municipal va demanar la seva compra. Aquell edifici municipal era on havia estat situada la carnisseria d’època medieval i moderna. Amb tot el terreny va edificar les cases que donen al carrer Pau i el casal parroquial.
  Edifici neoclàssic (1885). De planta basilical i composició simètrica, acull un teatre on s'han representat nombroses obres teatrals, entre d'altres La Passsió i Els Pastorets, a més de projeccions cinematogràfiques, conferències i concerts.
linea
linea
 
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea