Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi
a
| Inicio | Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Can Gratacós
Can Gratacós
  Fotografías :
Foto Foto Foto Foto
Foto Foto Foto
 Lloc situació : c/ Pi i Margall, 182
 Barri : Barri Mariano
 Epoca i arquitecte : s. XX (1919)
Arquitecte: Francesc Berenguer i Bellvehí.
Como Llegar Sant Boi Mapa de patrimonio arquitectonico de Sant Boi boton boton boton
Descripció :
  Es troba situat en el centre d’un gran jardí arboritzat, envoltat per un mur de pedra amb balustrada de maó a la part superior. La porta que dóna accés a la finca és de ferro forjat amb reganyols, flanquejada per un parell de pilars coronats per esferes i un mur que els uneix, arrebossat imitant lloses de pedra. A través d’un camí de pedra s’arriba a l’entrada principal, precedida d’un pati encerclat per una petita balustrada de pedra blanca.
L’edifici es compon de dos cossos de planta baixa i pis, amb el cos posterior desplaçat en direcció est. Remata el conjunt una torratxa de planta quadrada de dos nivells i dos petits cossos d’una sola planta, situats al nord i l’oest de l’edifici. La façana és de maó arrebossat, amb motllures verticals a les cantonades fetes amb lloses de pedra.
S’accedeix a la porta principal per una petita escala amb barana de balustres. La porta és rectangular amb tancament de fusta i ferro treballat. Les finestres de la planta baixa són d’arc carpanell amb reixa de ferro amb reganyols.
El primer pis està presidit per una gran finestra balconera situada sobre la porta principal, formada per una balustrada i dues pilastres de pedra. La seva vasa d’adorn és d’arc de mig punt amb la sobrellinda decorada amb motius vegetals. Les altres dues finestres balconeres del pis són d’arc escarser amb balcó de ferro amb detalls de llaçades.
Els respiralls estan dissimulats per detalls vegetals i una imbricació dóna pas a la contínua sobre la qual trobem l’ampit, més alt per la part central i separat dels extrems per una filera de balustres. Les finestres de la torratxa són d’arc de mig punt amb tancament de vidre i fusta amb una vasa d’adorn de columnes amb capitells. Una imbricació marca la diferència del cos amb la teulada, coberta a quatre vessants.
Historia :
  Quan el Sr. Narcís Gratacòs, resident a Barcelona, demanà el permís d’obres el 1919, va fer-ho per construir un xalet i no un habitatge. L’edifici és un exemple dels inicis de l’estiueig barceloní a la vila, que tingué una gran importància en aquest segle.
   
linea
linea
 
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea