Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi
a
| Inicio | Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Estació de Sant Boi
  Fotografías :
       
 Lloc situació : c/Joan Torras i Bages, 24
 Barri :
 Epoca i arquitecte :
Como Llegar Sant Boi Mapa de patrimonio arquitectonico de Sant Boi boton boton boton
Descripció :
  Aquest és un gran edifici isolat, de planta baixa, pis i terrat, amb les façanes de maó arrebossat i pedra artificial i una ala adossada al sector nord-oest, de menys alçada i teulada a dos vessants. La planta baixa de la façana que dóna al carrer Joan Torras i Bages té el sector central endarrerit respecte la línia general de la façana, obrint-se en tres grans arcs carpanells, antic accés de l’estació. Als sectors laterals, la façana posterior i al cos adossat s’obren arcs de mig punt, un a cada banda de cadascuna de les ales, avui cecs, i tres a la façana central, protegits per un petit voladís. El primer pis s’obre en un contínuum d’estretes finestres en sèries de tres, amb llinda de pedra pintada de marró que destaca sobre el fons blanc. El terrat de l’edifici central té balustrada mentre que el cos lateral es cobreix amb teulada a doble ves
Historiai :
  La primera pedra de l’estació dels Ferrocarrils Catalans a Sant Boi es va col·locar un dia de l’any 1882 però, per diferents raons, les obres no van ser finalitzades fins el mes de novembre de 1912. Degut, sobretot, a l’existència de dues companyies, la Companyia General de Ferrocarrils Catalans i la del Ferrocarril Central Català. L’obra no es portà a terme fins que finalitzà un procés d’absorció de la segona empresa per la primera. La inauguració de l’estació es portà a terme el diumenge 12 de desembre de 1912 amb una cerimònia que comença a l’estació de Magòria i que on més expectació suscita fou a l’estació de Sant Boi.
sant ressaltat per una petita terrassa amb balustrada.
   
linea
linea
 
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea