Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi
a
| Inicio | Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Ermita de Sant Ramon
Ermita de Sant Ramon
  Fotografías :
       
 Lloc situació : c/ Camí de Sant Ramon, s/n
 Barri :
 Epoca i arquitecte : s. XIX (1.884)
Mestre d’obres: Aleix Parés i Valls
Como Llegar Sant Boi Mapa de patrimonio arquitectonico de Sant Boi boton boton boton
Descripció :
  L’ermita de Sant Ramon és un edifici d’inspiració neoromànica. L’edifici és de planta quadrada i consta de tres cossos de planta baixa i pis, el central dels quals és més alt que la resta. En la façana, els dos cossos laterals són simètrics, amb un gran portal d’arc de mig punt cobert per un trencaaigües en el pis inferior i un altre, igual però amb menys amplada de llum, en el superior. El sostre és pla, amb un ampit que descansa en una cornisa, sota la qual trobem permòdols. En el cos central trobem la porta principal, d’arc de mig punt amb arquivolta treballada amb relleus, que descansa sobre quatre columnes i en basa. La porta està precedida per una escalinata frontal. El cos sencer està delimitat per dues pilastres, rematades per pinacles. En la part superior trobem un rosetó i un campanar d’espadanya coronat per una creu. Aquest campanar descansa sobre la cornisa del cos, que arriba fins els pinacles en forma descendent.
Historia :
  L’edifici, portat a terme pel mestre d’obres santboià Aleix Parés i Valls entre 1855 i 1887, fou construït per Josep Estruch i Comella en memòria dels seus pares, Eulàlia Comella i Ramon Estruch, que en determinen les advocacions religioses. Aquest darrer fou gran propietari de terrenys a la vila i membre de la Junta de Prohoms que, sota la direcció de Cànovas del Castillo, treballà per la Restauració Monàrquica l’any 1874.
L’Ermita s’alçà a la muntanya de les Golbes que, per assimilació ara se’n diu de Sant Ramon de les Golbes, en un indret anomenat la Fita perquè hi existia la que separava els termes de Viladecans, Sant Boi i Sant Climent de Llobregat, a una alçada de 294 metres sobre el nivell del mar.
El paratge s’ha convertit en un dels símbols de la Vila i en lloc de trobada de les seves gents que, el 31 d’agost hi fan un aplec popular de caire festiu.
   
linea
linea
 
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea