Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi
a
| Inicio | Patrimonio Arquitectónico de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Cambra Agrària
  Fotografías :
Foto Foto    
 Lloc situació : c/ Lluís Pasqual Roca, 6-8
 Barri : Barri Centre
 Epoca i arquitecte : s. XX (1.911)
1911, 1949 reformes
Arquitecte: Antoni Pasqual
Arquitecte de les reformes: Francesc Berenguer
Como Llegar Sant Boi Mapa de patrimonio arquitectonico de Sant Boi boton boton boton
Descripció :
  Avui dia podem observar un enorme edifici adossat de doble cantonada, de planta baixa, pis, golfes i terrat pla, que presenta una superfície en general llisa (arrebossada en gris), només ornamentada per les vores de les finestres de maó vist i per la irregular línia de la cornisa.
La façana principal presenta, en la planta baixa, un sòcol de plaques de pedra, dues portes rectangulars (una de garatge i l’altre més petita) i cinc finestres. Les portes fan un joc ornamental en maó vist compost per la llinda, els brancals i un trencaaigües quadrat que forma part d’un tot. Les finestres són ampitadores, d’arc escarser, dividides en tres obertures per pilars i cobertes per un trencaaigües amb les vores més amples, a joc amb la part inferior dels brancals. Tot formant una estructura única en maó vist. En el segon pis, s’obren una sèrie de set finestres iguals, alguna d’elles condemnada, d’arc també escarser però només una obertura i seguint, llindes, trencaaigües i brancals, el mateix sistema ornamental que les anteriors. Sobre les tres finestres centrals, s’obren les que donen accés a les golfes, més petites i formant tres conjunts, dos de tres finestres i un de cinc. La part superior la compon una cornisa que juga amb trencaments en alçada i volum, amb pilastres sobreaixecades amb una ranura anterior. En el centre de la façana, una secció d’ampit amb la part superior en forma de frontó siríac serveix per inscriure un esgrafiat amb el nom «Cambra Agrària».
Historiai :
  L’edifici de la Cambra Agrària fou construït per "prestar los servicial y usos inherentes al Sindicato Agrícola» l’any 1911. Tradicionalment Sant Boi ha estat una vila dedicada a l’agricultura, raó per la qual, emparant-se en la nova Llei dels sindicats de l’any 1906, uns quants pagesos hi fundaren el Sindicat Agrícola el març; de l’any 1909 amb un primer local a ca l’Escorçaire i noranta-tres socis. La seva creació responia a la necessitat de resoldre els problemes comuns dels seus socis, els més importants del quals eren la comercialització i l’exportació dels productes, abaratir costos i divulgar els avenços tècnics agrícoles. Per això, ja l’any 1910 crearen una caixa rural.
El 29 de març de 1911, Francisco Sabado, president de l’esmentat Sindicat, demanà permís per tal de construir-lo a la cantonada dels carrers La Plana, Montmany i Baldiri Comas, degut a les dificultats amb les que es trobava per construir el local. L’arquitecte responsable va ser Antoni Pasqual, que va seguir l’estil noucentista que imperava en aquells moments. Arran d’un incendi l’any 1944, l’edifici sofrí seriosos desperfectes, per la qual cosa entre els anys 1947 i 1951 es van fer obres d’ampliació, gracies a les quals va créixer la capacitat de l’edifici. El Secretari de la Hermandad Sindical del Campo, en Pedro Pujades, demanà ampliar els magatzems i les oficines de l’edifici, sota la direcció de l’arquitecte Francesc Berenguer i l’aparellador Pedro Corbella.
   
linea
linea
 
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea