| | | | |
Patrimonio de Sant Boi de Llobregat, Barcelona

 
Masias de Sant Boi
   
 
 
| Inicio | Masias de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Mas Pineda
 Lloc situació : Camí de Cal Morrongo, 19.
Situada a La Marina de Sant Boi, al Camí de Cal Morrongo, 19
 Epoca i arquitecte : s. XX (1.909)
 Ús : Residencial
 
boton boton boton boton boton
Descripció :
  Petita edificació de caràcter residencial, de planta baixa, un pis i golfes, amb una torre-mirador adossada, de planta octogonal amb balcó volat, a manera de torre de defensa, que aixeca una planta de més per sobre el volum.
De planta en forma de “T”. té un porxo adossat pel costat de Llevant, pel qual s’accedeix, i la torre articulada dins el volum, com a continuació del nucli interior de l’escala, pel costat de Ponent.
La façana de Migdia s’ofereix rigurosament simètrica, flanquejada per dues palmeres, obrint un frontis en disposar el carener que parteix les dues aigües de coberta, perpendicular a ella, i reseguir amb el remat d’una cornisa el pendent dels faldons de la coberta, enmarcada amb la decoració d’uns pinacles. Utilitza un ritme
de tres obertures a la planta noble que, a diferència de les masies tradicionals, no correspon amb la disposició estructural. La planta baixa disposa quatre obertures, per la qual cosa, malgrat utilitzar la simetria defuig la rotunditat de l’eix central de composició. Les façanes laterals trenquen la seva continuitat en acusar la reculada de la planta. La façana posterior torna a ésser simètrica.
Les obertures són fortament decorades, amb brancals i arcs apuntats d’obra vista en planta pis, i guardapols d’obra arrebossada en planta baixa. Utilitza cornises a tot volt, d’obra vista en planta pis i d’obra arrebossada en planta baixa. L’estil és eclètic, d’inspiració medieval i neogòtica.
Historia :
   
   
linea
linea
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea