Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
 
a
a
a
Masias de Sant Boi
     
a
| Inicio | Masias de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Cal Maurici
 Lloc situació : Situat al Barri de la Marina. Al camí de Can Penyasco
 Epoca i arquitecte :
 Ús : Agrícola
boton boton boton boton boton
Descripció :
  Masia de planta basilical, de cinc crugies, amb la central sobreaixecada per una planta de golfes, i les laterals de planta baixa i un pis.
La coberta és a dues aigües en el tram central, amb el carener perpendicular a la façana, abocant sobre els faldons laterals, de cota inferior, que tenen el mateix sentit però un pendent inferior. Aquesta disposició li dóna caràcter de frontis a la façana principal.
Inicialment la façana principal composava les seves obertures sobre cinc eixos verticals, corresponents a cada crugia.
Avui, aquesta masia es troba molt alterada, havent-se desvirtuat el cos de ponent amb el canvi de sentit de la coberta, i havent canviat les proporcions verticals de moltes de les seves obertures.
Per la qual cosa l’aspecte exterior s’ofereix descuidat, si bé s’aprecia una part de l’estucat original.
Historia :
  1730. Apareix documentada com a mínim a principis del XVIII, i fou adquirida el 1948 per la família que l’ocupa. És de planta basilical, formada per tres cossos amb el central més elevat que els altres i la teulada a dues aigües.
A la façana podem observar restes d’un esgrafiat, semblant al de cal Monjo, amb decoracions geomètriques de rectangles, d’angles arrodonits i rombes aspats. Els materials constructius són molt significatius: domina en els paraments més antics la llicorella de fractura angulosa, disposada de forma irregular i lligada amb morter de calç. Hem de fixar-nos en el ràfec o voladís que evita que l’aigua llisqui i malmeti la façana, format per rajoles sortides en punta de diamant.
A cal Maurici s’ha substituït el conreu dels fruiters típics del delta, com la pomera, el presseguer i la perera, per l’horta. També s’hi han cultivat altres arbres prop dels canals, com els codonyers, empeltats amb troncs de muntanya, més resistents a les adversitats climàtiques.
   
linea
linea
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea