| | | | |
Patrimonio de Sant Boi de Llobregat, Barcelona

 
Masias de Sant Boi
   
 
 
| Inicio | Masias de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Cal Font
Cal Sang / Cal Sanz
 Lloc situació : c/ Camí antic de Viladecans
Situada en el Barri de La Marina, al Camí antic de Viladecans.
 Epoca i arquitecte : s. XIX (1.870)
 Ús : Agrícola
boton boton boton boton boton
Descripció :
  Construcció agrícola de planta rectangular, amb un cos central de sis crugies, i dos cossos laterals amb galeries a la planta pis. Consta de planta baixa i dues plantes pis, llevat de les galeries laterals que són de planta baixa i un pis.

La coberta del cos central és a dues aigües, amb el carener i els ràfecs paral·lels a les façanes longitudinals. Els dos cossos laterals, de pendent inferior a la coberta central, i sentit invers a aquesta.

La disposició dels dos cossos laterals de menor alçada i oberts per galeries contribueix a enfasitzar la gran dimensió i major alçada del cos central, alhora que allarga encara més la longitud de l’edifici, respecte la seva poca amplada.

La composició arquitectònica es reforça per la regularitat de la disposició de les obertures, corresponent una per tramada i planta, dispossades sobre eixos centrals, i de rigurosa simetria. Contrasta la distinció entre la façana principal, orientada S-E, per l’aparició de quatre portals en planta baixa, alternats amb finestres, respecte la posterior, molt austera, tangencialment a la qual es produeix l’accès a un recinte a manera d’eixida.

Les obertures de la planta primera dels cossos laterals es singularitzen forman sengles galeries-mirador sobre la plana deltaica, amb arcs de mig punt i fusteries treballades. Corresponen tres obertures a les façanes laterals i dues a les longitudinals.
Historia :
   
   
linea
linea
Actualización 16 November, 2022
linea
Agradecimientos
Federacio Els Garrofers        
 
 
  | | | | | | |  
 
linea