Recursos humanos Municipales
  Fuente: https://seu2.santboi.cat
  Fecha: 2024 / 01
linea
linea
a
  Ayuntamiento
linea
Servicio
linea
Comunicación
linea
Contacto
Relació de llocs de treball seu2.santboi.cat  
Retribucions per nivell seu2.santboi.cat  
Contractes Temporals seu2.santboi.cat  
Alts càrrecs directius 2023-2027 seu2.santboi.cat  
Càrrecs de confiança seu2.santboi.cat  
Assessors dels grups polítics seu2.santboi.cat  
Registre funcionaris habilitats seu2.santboi.cat  
Plantilla i les seves modificacions bop.diba.cat  
     
  subir
  Coressa
linea
Servicio
linea
Comunicación
linea
Contacto
Relació de llocs de treball seu2.santboi.cat  
Retribucions per nivell seu2.santboi.cat  
     
  subir
  Igualssom
linea
Servicio
linea
Comunicación
linea
Contacto
Relació de llocs de treball seu2.santboi.cat  
Retribucions per nivell seu2.santboi.cat  
     
  subir
  Claus
 
linea
Servicio
linea
Comunicación
linea
Contacto
Relació de llocs de treball seu2.santboi.cat  
Retribucions per nivell seu2.santboi.cat  
     
Actualización 20 May, 2024
subir
       
a
a