Servicios en Sant Boi
  Fuente: santboi.cat
  Fecha: 2024 / 01
linea
linea
linea
linea
linea
  Habitatge
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Foment de la rehabilitació d'immobles Administració Igualtat i Drets Socials
C/ Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 23
Petra Maldonado Barroso
pmaldonado@santboi.cat
 
Oficina local d'habitatge (OLH) Administració Igualtat i Drets Socials
C/ Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 23
Petra Maldonado Barroso
pmaldonado@santboi.cat
 
  Urbanisme
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Autoritzacions d'ocupació i llicències d'obres a la via pública Departament de Llicències d'obres i edificació
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Albert Pedemonte González
apedemonte@santboi.cat
 
Informació, tramitació i control llicències d'activitats Unitat de Llicències d'Activitats
Carrer Pau Clarís, 14
Telèfon: 93 635 12 46
Marc Huertas Hidalgo
mhuertas@santboi.cat
 
Informació, tramitació i control llicències d'obres Departament de Llicències d'obres i edificació
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Albert Pedemonte González
apedemonte@santboi.cat
 
  subir
  Via pública
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Manteniment espais de jocs infantils Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
Manteniment i millora xarxa clavegueram Unitat de Suport Tècnic de Manteniment
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Daniel Cao Maceda
dcao@santboi.cat
 
Manteniment senyalització i vies urbanes Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
Manteniment via pública Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
Manteniment xarxa de semàfors Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
Manteniment zones verdes i arbrat Unitat de Suport Tècnic de Manteniment
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
Neteja viària Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
  subir
  Seguretat ciutadana
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Direcció i administració del servei de Seguretat Pública Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23 / 092
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
Oficina d'atenció a la ciutadania Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23 / 092
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
Prevenció de riscos naturals Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
Retirada i dipòsit de vehicles Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23 / 092
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
Seguretat ciutadana Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23 / 092
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
Seguretat viària Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23 / 092
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
Servei de protecció civil i gestió d'emergències Servei local de seguretat.
Carrer Riera Fonollar, 2.
Telèfons: 93 640 01 23 / 092
Albert Vilatarsana Silvestre
avilatarsana@santboi.cat
 
  subir
  Serveis de ciutat
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Gestió de residus urbans Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Gestió del cementiri municipal Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Zeljko Kulic Jerbic
zkulic@santboi.cat
 
Intal·lació, manteniment i millora del mobiliari urbà Servei d'infraestructures i Espai Públic
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carmen Ruiz Aguinaga
cruiz@santboi.cat
 
Manteniment xarxa enllumenat públic Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Recollida i transport de residus Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Tractament de residus Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
  subir
  Medi ambient i entorn natural
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Direcció i administració de Medi Ambient Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Educació per la sostenibilitat Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Protecció de la legalitat Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Carlos Moreno Jurado
cmoreno@santboi.cat
 
Protecció del medi natural Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Protecció del medi urbà Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
  subir
  Agricultura
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Protecció del Parc Agrari Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Tf. 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
  subir
  Serveis socials
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Ajuts econòmics i assistència social Servei de primera acollida
Carrer Major, 43
Telèfon: 93 635 12 20
Estrella Argüelles Busto
earguelles@santboi.cat
 
Informació i atenció a persones en risc d'exclusió Servei d'Informació i atenció a persones estrangeres:
Unitat de Serveis Socials Bàsics
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 20
Estrella Argüelles Busto
earguelles@santboi.cat
 
Prestacions i serveis a persones en risc d'exclusió social Unitat de Serveis Socials Bàsics.
C/ Ebre, 27
Tel. 93 635 12 00
Servei de primera acollida.
Carrer Major, 43
Telèfon: 93 635 12 20
Estrella Argüelles Busto
earguelles@santboi.cat
 
Servei d'ajuda a domicili Servei de primera acollida.
Carrer Major, 43
Telèfon: 93 635 12 20
Estrella Argüelles Busto
earguelles@santboi.cat
 
Teleassistència per a persones dependents Servei de primera acollida.
Carrer Major, 43
Telèfon: 93 635 12 20
Estrella Argüelles Busto
earguelles@santboi.cat
 
  subir
  Infància i família
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Casals municipals d'estiu i beques d'activitats de temps de lleure Unitat d’infància, adolescència i família
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 00
Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Centres oberts d'atenció a la infància i l'adolescència Centre Obert Lola Anglada: Carrer Salvador Seguí, 59 baix. Telèfon: 654.990.602. www.eixida.santboi.net / eixida@esplai.org Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Centres oberts d'atenció a la infància i l'adolescència Centre Obert Don Bosco: Carrer Salvador Allende, 6. Telèfons 93 654 30 07 - 634 131 552. www.donbosco.santboi.net Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Centres oberts d'atenció a la infància i l'adolescència Centre Obert Fundació Marianao: Plaça Joan N. García-Nieto, s/n. Telèfon: 93 630 30 62. www.marianao.net. infancia@marianao.net Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Centres oberts d'atenció a la infància i l'adolescència Centre Obert Ginkgo - Iniciatives Solidàries: Carrer Ramon Llull, 13. Telèfon: 93 640 76 54. sb1@iniciatives.org Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Ludoteques municipals Ludoteca l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1
Telèfons: 93 652 98 44 / 93 652 98 40
Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Ludoteques municipals Ludoteca Casablanca
Plaça Gegants, 1 (La Gralla)
Telèfon: 93 640 03 34
Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Ludoteques municipals Unitat d’infància, adolescència i família
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 00
Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
Promoció i inclusió social de la infància i l'adolescència Unitat d’infància, adolescència i família
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 00
Concepción Andrés Mora
candres@santboi.cat
 
  subir
  Igualtat d'oportunitats
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Accions per la inclusió i la cohesió social Unitat d’inclusió social i igualtat
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 00
Laia Papiol Bartolí
lpapiol@santboi.cat
 
Assistència social a la gent gran Unitat d’inclusió social i igualtat
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 00
Laia Papiol Bartolí
lpapiol@santboi.cat
 
Assistència social a persones amb discapacitat Unitat d’inclusió social i igualtat
C/ Ebre 27
Telèfon: 93 635 12 00
Servei Prelaboral: CORESSA.
Riera Fonollar, 2.
Telèfon: 93 652 98 30. spl@coressa.cat
Alberto Gutiérrez Galisteo
agutierrez@santboi.cat
 
Centre de recursos juvenil. La Factoria La Factoria Jove de Can Massallera
Carrer Mallorca, 30.
Tl. 936.529.843.
elpunt@santboi.cat.
joventutsantboi.cat
Yolanda Molina López
ymolina@santboi.cat
 
Promoció per la igualtat de gènere Centre de Recursos de les dones.
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 37
crdones@santboi.cat
Laia Papiol Bartolí
lpapiol@santboi.cat
 
Servei d'informació i atenció a les dones Unitat d'Igualtat i Projectes d'Igualtat - Centre de Recursos de les dones.
Carrer Ebre, 27
Telèfon: 93 635 12 37
crdones@santboi.cat
Laia Papiol Bartolí
lpapiol@santboi.cat
 
  subir
  Salut pública
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Control sanitari d'instal·lacions i equipaments d'us públic Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Raquel Aznar Gil
raznar@santboi.cat
 
Control sanitari i manteniment de fauna urbana Servei de Medi Ambient i Agricultura
C/ joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Refugi d'animals Servei de Medi Ambient i Agricultura
C/ joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Refugi d'animals Refugi d'animals
Carrer Riera del Fonollar, 2
Telèfon: 93 661 28 82
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
Vigilància i control alimentari Servei de Medi Ambient i Agricultura
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Raquel Aznar Gil
raznar@santboi.cat
 
Vigilància i control sanitari de plagues Servei de Medi Ambient i Agricultura
C/ joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Rosa Cifuentes Mesas
rcifuentes@santboi.cat
 
  subir
  Educació
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Convivència i civisme Unitat d’Educació Comunitària i Civisme
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Silvia Lombarte Bel
slombarte@santboi.cat
 
Escola de Música Escola Municipal de Música Blai Net
Carrer Jaume I, 24
Telèfon: 93 630 68 86
Anna Falguera Rosas
afalguera@santboi.cat
 
Escoles bressol municipals Escola Bressol La Marta (82 places)
Ronda Sant Ramon, 3-5
Telèfon: 93 630 31 14
Nuria Arias Laffont
narias@santboi.cat
 
Escoles bressol municipals Escola Bressol La Mercé (94 places)
Avda. Can Carreras ,14
Telèfon: 93 640 19 55
Nuria Arias Laffont
narias@santboi.cat
 
Escoles bressol municipals Escola Bressol La Susa (94 places)
Carrer Bonaventura Calopa, 9
Telèfon: 93 661 23 57
Nuria Arias Laffont
narias@santboi.cat
 
Gestió i manteniment de centres educatius Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Francisco Montañez Zarcero
fmontanez@santboi.cat
 
Oficina Municipal d'Educació OFICINA MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (OME)
Pl. Montserrat Roig, 1, 1a planta
Telèfon: 93 652 98 40
Neus Tayà José
ntaya@santboi.cat
 
Serveis educatius a la ciutadania Unitat d’Educació Comunitària i Civisme
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Silvia Lombarte Bel
slombarte@santboi.cat
 
Serveis educatius a les famílies Unitat d’Educació Comunitària i Civisme
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Silvia Lombarte Bel
slombarte@santboi.cat
 
Serveis educatius als centres Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius
Carrer Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 635 12 14
Francisco Montañez Zarcero
fmontanez@santboi.cat
 
Serveis educatius de formació i inserció Unitat d’educació permanent i inserció laboral
Carrer Joan Bardina, 29 Torre del Sol
Telèfon: 93 635 12 14
Anna Falguera Rosas
afalguera@santboi.cat
 
UNED-Campus 365 UNED-CAMPUS 365
Pl Montserrat Roig, 1
Telèfon: 93 652 98 40
Anna Falguera Rosas
afalguera@santboi.cat
 
  subir
  Cultura
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Arxiu històric municipal Arxiu Històric Municipal
Carrer Hospital, 9
Tel. 93 635 12 50
www.museusantboi.org
Maria LLedó Barreda Casanova
mllbarreda@santboi.cat
 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
Carrer Baldiri Aleu 6-8
Telèfon: 93 630 97 60
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany Biblioteca M. Aurèlia Capmany.
Carrer Eduard Toldrà, s/n.
Telèfon: 93 630 64 63
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Can Castells - Centre d'art Can Castells-Centre d'Art
Carrer Lluís Castells, 16.
Telèfon: 93 661 46 46
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Esdeveniments festius de ciutat Departament de Cultura
C/ Hospital, 9
Telèfon: 93 635 12 00
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Festa major Departament de Cultura
C/ Hospital, 9
Telèfon: 93 635 12 00
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Festival Altaveu Departament de Cultura
C/ Hospital, 9
Telèfon: 93 635 12 00
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Programació de teatre Departament de Cultura
C/ Hospital, 9
Telèfon: 93 635 12 00
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Promoció i ensenyament musical Servei d'estudi musicals
Carrer Mallorca 30
Telèfon: 93 654 89 50
Servei de promoció de la música. Departament de Cultura
Carrer Hospital, 9
Telèfon: 93 63512 00
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Servei municipal d'arqueologia Museu de Sant Boi de Llobregat. Servei Municipal Arqueologia
Carrer del Pont, 7
Telèfon: 93 635 12 50
Maria LLedó Barreda Casanova
mllbarreda@santboi.cat
 
Suport a l'associacionisme cultural Departament de Cultura
C/ Hospital, 9
Telèfon: 93 635 12 00
Oscar Muñoz Martínez
omunoz@santboi.cat
 
Zona museística Museu de Sant Boi
Carrer del Pont, 7
Telèfon: 93 635 12 50
Maria LLedó Barreda Casanova
mllbarreda@santboi.cat
 
Zona museística Termes Romanes
Av. Maria Girona, cantonada Carrer Hospital
Telèfon: 93 635 12 50
Maria LLedó Barreda Casanova
mllbarreda@santboi.cat
 
Zona museística Torres Benviure
Can Paulet, 40
Telèfon: 93 635 12 50
Maria LLedó Barreda Casanova
mllbarreda@santboi.cat
 
  subir
  Esports
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Camps de futbol municipals Estadi de futbol Joan B. Milà, Ronda Sant Ramon, 159. Telèfon: 93 630 19 29 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Camps de futbol municipals Camp municipal de futbol de Casablanca, Carrer Ramon Menendez Pidal, 1. Telèfon: 93 630 08 26 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Camps de futbol municipals Camp municipal de futbol de La Parellada, Carrer Mossèn Pere Tarrés, 37. Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Camps de futbol municipals Camp municipal de futbol de Marianao, Ctra. Sant Climent, 1. Telèfon: 93 630 78 43 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Camps de futbol municipals Camp municipal de futbol Dani Jarque (Ciutat Cooperativa), Carrer Lluís companys, 21 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Esdeveniments esportius de ciutat Departament d’Esports:
Carrer Ebre 27
Telèfon: 93 635 12 00
M. Rosa Arisa Clusella
mrarisa@santboi.cat
 
Estadi d'Atletisme Estadi d’Atletisme
Carrer Riera del Fonollar, 4
Telèfon: 93 630 87 57
Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Parc ciclista Parc Ciclista
Carrer Múrcia s/n.
Telèfon: 653.894. 612
parcciclistasantboi.com
Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Piscina de la muntanyeta Piscina la Muntanyeta
Ronda Sant Ramon, 155
Telèfon: 93 635 12 00
Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Pistes de botxes Pistes municipals de botxes Ciutat Cooperativa. Carrer Federic Mompou, 47 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Pistes de botxes Pistes municipals de botxes Casablanca. Carrer Doctor Ignasi Barraquer, 13-15 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Pistes de botxes Pistes municipals de botxes Camps Blancs. Av. Aragó, 46 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Pistes de botxes Pistes municipals de botxes La Parellada. Carrer Bonaventura Calopa, 5-9 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Pistes de botxes Pistes municipals de botxes Benviure. Carrer Benviure, 15 Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Poliesportiu Can Massallera Poliesportiu Can Massallera
Carrer Mallorca, 30
Telèfon:. 93 654 89 50
Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Poliesportiu l'Olivera Poliesportiu l'Olivera
Carrer Antonio Machado, 1-3
Telèfon: 93 654 50 00
Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Poliesportiu La Parellada Poliesportiu la Parellada
Carrer Mossèn Pere Tarrés, 35
Telèfon: 93 654 10 03
Salvador Torres Ortega
storreso@santboi.cat
 
Promoció de l'esport en edat escolar Departament d’Esports:
Carrer Ebre 27
Telèfon: 93 635 12 00
M. Rosa Arisa Clusella
mrarisa@santboi.cat
 
Promoció de l'esport inclusiu Departament d’Esports:
Carrer Ebre 27
Telèfon: 93 635 12 00
M. Rosa Arisa Clusella
mrarisa@santboi.cat
 
Promoció i foment de l'esport i d'hàbits saludables Departament d’Esports:
Carrer Ebre 27
Telèfon: 93 635 12 00
M. Rosa Arisa Clusella
mrarisa@santboi.cat
 
Suport a l'associacionisme esportiu Departament d’Esports:
Carrer Ebre 27
Telèfon: 93 635 12 00
M. Rosa Arisa Clusella
mrarisa@santboi.cat
 
  subir
  Promoció económica i ocupació
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Fira de la Puríssima Departament de Promoció de la Ciutat
Carrer Pau Claris, 14
Telèfon: 93 652 98 30
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.cat
 
Mercats municipals Mercat municipal Sant Jordi (Vinyets - Molí Vell)
C/ Tres d’Abril s/n - C/ Francesc Macià, 61
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.cat
 
Mercats municipals Mercat municipal Centre - La Muntanyeta (Centre)
C/ Riera Basté s/n - C/ Lluís Pasqual Roca, 67-73
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.cat
 
Mercats municipals Mercat municipal Torre de la Vila (Casablanca)
Pl. Ramon Mas i Campderrós, s/n
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.cat
 
Mercats no sedentaris Departament de Promoció de la Ciutat
Carrer Pau Claris, 14
Telèfon: 93 652 98 30
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.ca
 
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) Oficina Municipal d'informació al consumidor (OMIC)
Carrer Pau Claris, 14
Telèfon: 93 635 12 46
Isabel Saborido Giron
isaborido@santboi.cat
 
Plans i programes d'ocupació CORESSA
Carrer Pau Claris, 14
Telèfon: 93 652 98 30
Francisco Gutiérrez Marchena
fgutierrez@santboi.cat
 
Plans i programes d'ocupació CORINSERT
Carrer Riera del Fonollar, 2
Telèfon: 93 652 98 30
Francisco Gutiérrez Marchena
fgutierrez@santboi.cat
 
Promoció del Turisme Departament de Promoció de la Ciutat
Carrer Pau Claris, 14
Telèfon: 93 652 98 30
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.cat
 
Promoció i assessorament del comerç urbà Departament de Promoció de la Ciutat
Carrer Pau Claris, 14
Telèfon: 93 652 98 30
Carlos Aldana Alfaro
caldana@santboi.cat
 
  subir
  Comunicació
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Butlletí, Agenda i altres publicacions municipals Unitat de Comunicació
Pl Ajuntament, 1
Telèfon: 93 635 12 00
Francisco Gutiérrez Marchena
fgutierrez@santboi.cat
 
Ràdio Sant Boi Ràdio Sant Boi
Carrer Jaume I, 27
Telèfon: 93 654 16 00
Josep Pallarés Sánchez
jpallares@santboi.cat
 
  subir
  Participació ciutadana
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Dinamització comunitària als barris Departament de Participació Ciutadana i Proximitat
Pl. Ajuntament, 1
Telèfon: 93 635 12 47
Antoni Xavier Fernández López
axfernandez@santboi.cat
 
Foment i suport de l'associacionisme Departament de Participació Ciutadana i Proximitat
Pl. Ajuntament, 1
Telèfon: 93 635 12 47
Antoni Xavier Fernández López
axfernandez@santboi.cat
 
Promoció de la participació ciutadana i la proximitat Departament de Participació Ciutadana i Proximitat
Pl. Ajuntament, 1
Telèfon: 93 635 12 47
Antoni Xavier Fernández López
axfernandez@santboi.cat
 
Xarxa de Casals de Barri - Casal Marianao
- L’Olivera
- Cal Ninyo
- Can Masallera
- Casal Camps Blancs
- Casal Casablanca
- La Gralla
Antoni Xavier Fernández López
axfernandez@santboi.cat
 
  subir
  Cooperació, solidaritat i pau
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Cooperació, Solidaritat i Pau Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau
C/ Joan Bardina, 29
Telèfon: 93 6351200 ext. 144 /437
Manolo Perez Gale
mperez@santboi.cat
 
  subir
  Serveis de caracter general
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Contacto
linea
Comunicación
Oficina Municipal d'Atenció a les Persones Oficina Municipal d'atenció a les persones
Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 93 635 12 12
Maite Selva Pipó
mselva@santboi.cat
 
Oficina Síndica Municipal de Greuges Cal Ninyo. Carrer Major 43
Telèfon: 93 630 20 36
Horari: Matins de 9.30 a 14 hores, tardes amb cita prèvia,
adreça electrònica: sindicadegreuges@santboi.cat
Dolors Vallejo Calderón
dvallejo@santboi.cat
 
Actualización 20 May, 2024
subir
       
a
a