Presupuestos en Sant Boi
  Fuente: santboi.cat
  Fecha: 2024 / 01
linea
linea
linea
linea
   
linea
  Seguretat i mobilitat ciutadana
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación

Seguretat i mobilitat ciutadana

Direcció i Administració Seguretat Pública 2.143.030  

Seguretat i mobilitat ciutadana

Seguretat Ciutadana 2.740.644  

Seguretat i mobilitat ciutadana

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)

471.505  

Seguretat i mobilitat ciutadana

Seguretat Viària 3.088.639  

Seguretat i mobilitat ciutadana

Retirada i Dipòsit de Vehicles 407.390  
Seguretat i mobilitat ciutadana Mobilitat Urbana 1.086.758  
Seguretat i mobilitat ciutadana Protecció Civil i Gestió d'Emergències 153.251  
Seguretat i mobilitat ciutadana Prevenció de Riscos Naturals 132.500  
  subir
  Habitatge i urbanisme
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Habitatge i urbanisme Direcció i Administració Àrea Ciutat Sostenible i Saludable 559.416  
Habitatge i urbanisme Planejament i Gestió Urbanística 562.237  
Habitatge i urbanisme

Informació i control Llicències Obres

313.344  
Habitatge i urbanisme Informació i control Llicències Activitats 306.386  
Habitatge i urbanisme Projectes i Obres Espai Públic 440.241  
Habitatge i urbanisme Oficina Local de l'Habitatge (OLH) 568.342  
Habitatge i urbanisme Foment de la Rehabilitació Immobles 2.440.343  
Habitatge i urbanisme Millora i Manteniment Via Pública 3.772.780  
Habitatge i urbanisme Millora i Manteniment Espai Públic 4.103.058  
  subir
  Benestar comunitari
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Benestar comunitari Sanejament Xarxa Clavagueram 301.243  
Benestar comunitari Recollida i Transport de Residus 4.739.928  
Benestar comunitari Gestió Residus Urbans 148.716  
Benestar comunitari Neteja Viària 3.860.127  
Benestar comunitari Gestió Cementiri Municipal 450.275  
Benestar comunitari Millora i Manteniment Xarxa Enllumenat Públic 2.858.792  
  subir
  Medi ambient
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Medi ambient Dir i Adm Servei Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut 359.604  
Medi ambient Millora i Manteniment Zones Verdes i Arbrat 2.479.689  
Medi ambient Millora i Manteniment Espais Jocs Infantils 456.881  
Medi ambient Protecció del Medi Urbà 2.715.367  
Medi ambient Educació per la Sostenibilitat 333.438  
Medi ambient Protecció de la Legalitat 339.183  
  subir
  Serveis socials i promoció social
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Serveis socials i promoció social Ajuts Econòmics i Assistència Social 1.551.655  
Serveis socials i promoció social Prestacions i Serveis a Persones en risc d'Exclusió 701.718  
Serveis socials i promoció social Informació i Atenció a Persones en Risc d'Exclusió 325.882  
Serveis socials i promoció social Servei Ajuda a Domicili 3.826.765  
Serveis socials i promoció social Teleassistència Persones Dependents 760.004  
Serveis socials i promoció social Menjadors Socials 106.818  
Serveis socials i promoció social Centres Oberts Atenció Infància i Adolescència 584.733  
Serveis socials i promoció social Promoció Inclusió Social Infància i Adolescència 238.219  
Serveis socials i promoció social Atenció Social a la Gent Gran 234.324  
Serveis socials i promoció social Assistència Social a Persones amb Discapacitat 125.600  
Serveis socials i promoció social Accions Inclusió i Cohesió Social 349.019  
Serveis socials i promoció social Informació i Atenció a les Dones    
Serveis socials i promoció social Promoció Igualtat de Gènere 307.800  
  subir
  Foment de l'ocupació
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Foment de l'ocupació

Foment de l'Ocupació

738.806  
Foment de l'ocupació Formació per a l'Ocupació 167.715  
Foment de l'ocupació Prelaboral 309.604  
       
       
       
  subir
  Sanitat
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Sanitat Sanitat Ambiental 183.377  
Sanitat Animals de Companyia 497.509  
Sanitat Seguretat Alimentària 119.842  
Sanitat Salut Comunitaria 203.869  
  subir
  Educació
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Educació Dirercció i Administració Servei Ciutat Educadora 235.083  
Educació Escoles Bressol 2.281.455  
Educació Gestió i Manteniment Centres Educatius 3.759.094  
Educació Oficina Municipal Educació 54.424  
Educació Serveis Educatius 663.827  
Educació Escola de Música 846.996  
Educació UNED Campus 365 113.450  
Educació Convivència i Civisme 235.770  
  subir
  Cultura
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Cultura Direcció i Administració de Cultura 272.525  
Cultura Biblioteques Públiques 768.611  
Cultura Arxiu Històric Municipal 62.156  
Cultura Zona Museística 255.307  
Cultura Can Castells - Centre d'Art 237.286  
Cultura Gestió i Manteniment Equipaments Culturals 60.010  
Cultura Promoció i Ensenyament Musical 65.000  
Cultura Festival Altaveu 146.231  
Cultura Programació Teatre 60.750  
Cultura Suport Associacionisme Cultural 251.428  
Cultura Servei Municipal Arqueologia 15.660  
Cultura Centre de Recursos Juvenil - La Factoria 436.224  
Cultura Ludoteques 118.918  
Cultura Casal Municipal Estiu i Beques Activitats 160.616  
Cultura Casals de Barri 1.476.159  
Cultura Festes i Actes Populars 736.134  
  subir
  Esport
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Esport Direcció i Administració d'Esports 61.740  
Esport Promoció Esport en Edat Escolar 86.293  
Esport Promoció Esport Inclusiu 34.541  
Esport Esdeveniments Esportius de Ciutat 53.416  
Esport Suport Associacionisme Esportiu 780.103  
Esport Promoció i Foment Esport i Habits Saludables 20.398  
Esport Gestió i Manteniment Equipaments Esportius 1.886.812  
  subir
  Agricultura, ramaderia i pesca
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Agricultura, ramaderia i pesca Protecció del Parc Agrari 176.098  
  subir
  Comerç, turisme i pimes
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Comerç, turisme i pimes

Direcció i Administració Servei Desenvolupament Econòmic

77.130  
Comerç, turisme i pimes

Fira de la Puríssima

334.287  
Comerç, turisme i pimes Mercats Municipals 376.584  
Comerç, turisme i pimes Mercats Ambulants 206.453  
Comerç, turisme i pimes Promoció i Assessorament del Comerç Urbà 200.109  
Comerç, turisme i pimes Promoció del Turisme 122.179  
Comerç, turisme i pimes Dinamització Empresarial i Foment Activitat Econòmica 430.591  
  subir
  Infrastructures
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Infrastructures Entorn Natural 1.402.100  
  subir
  Comuniació
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Comunicació Butlletí i Agenda Municipal i altres publicacions 306.300  
Comunicació Web i altres mitjans digitals i audiovisuals 145.861  
Comunicació Campanyes Informatives i Publicitat Institucional 330.894  
Comunicació Radio Sant Boi 295.962  
Comunicació OMIC (Oficina Mpal Informació al Consumidor) 97.396  
  subir
  Serveis de caràcter general
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Serveis de caràcter general ÒRGANS DE GOVERN 1.352.996  
Serveis de caràcter general SUPORT A ÒRGANS DE GOVERN 427.678
Serveis de caràcter general ACTES INSTITUCIONALS 224.699
Serveis de caràcter general Servei de Recursos Humans 2.479.991
Serveis de caràcter general Cooperació, Solidaritat i Pau 384.521  
Serveis de caràcter general Servei d'Ordenances 464.499  
Serveis de caràcter general Secretaria i Assessoria Jurídica 1.074.562  
Serveis de caràcter general Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques 321.659  
Serveis de caràcter general Sistemes d'Informació 3.321.531  
Serveis de caràcter general Innovació i Millora de la Gestió 425.138  
Serveis de caràcter general Contractació i Compres 411.568  
Serveis de caràcter general Arxiu i Gestió Documental 208.878  
Serveis de caràcter general Gestió Equipaments Municipals    
Serveis de caràcter general Coordinació General Municipal    
Serveis de caràcter general Direcció i Administració Àrea d'Aliances, Innovació i Govern Intern 345.737  
Serveis de caràcter general Direcció i Administració Àrea Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora 982.052  
Serveis de caràcter general

Direcció i Administració Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable

   
Serveis de caràcter general Direcció i Administració Àrea d'Alcaldia 466.398  
Serveis de caràcter general Informació de Base 202.101  
Serveis de caràcter general Gestió del Padró Municipal 109.009  
Serveis de caràcter general Promoció de la Participació Ciutadana 429.126  
Serveis de caràcter general Dinamització Comunitària als Barris 482.919  
Serveis de caràcter general Foment i Suport de l'Associacionisme 144.155  
Serveis de caràcter general Organització Processos Electorals 25.000  
Serveis de caràcter general Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP) 912.947  
Serveis de caràcter general Síndic de Greugues 105.399  
  subir
  Administració financera i tributària
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Administració financera i tributària Intervenció i Gestió Comptable 447.508  
Administració financera i tributària Elaboració i Seguiment Pressupostari 120.323  
Administració financera i tributària Direcció i Administració Economia i Hisenda 44.855  
Administració financera i tributària Gestió i Inspecció Tributaria 1.007.110  
Administració financera i tributària Gestió del Patrimoni Immobiliari 743.342  
Administració financera i tributària Gestió Equipaments Municipals 5.227.265  
Administració financera i tributària Gestió Financera i Tresoreria 239.419  
  subir
  Transferències a altres administracions públiques
linea
Servicio
linea
Gestión
linea
Presupuesto
linea
Comunicación
Transferències a altres administracions públiques Transferències Generalitat de Catalunya    
Transferències a altres administracions públiques Transferències a la Diputació    
Transferències a altres administracions públiques Transferències a la Mancomunitat de Municipìs 5.462.833  
Transferències a altres administracions públiques Transferències Administracions Públiques 28.209  
Transferències a altres administracions públiques Transferències Administració General Estat    
Actualización 20 May, 2024
subir
       
a
a