Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
a
a
linea
Patrimonio Natural de Sant Boi
a
Linea
 
| Inicio | Patrimonio Natural de Sant Boi de Llobregat | Rutas |
Rio Llobregat
Rio Llobregat
linea
linea
 
  Parada 1
Riu Llobregat
El tram metropolità del Riu Llobregat té una longitud de 30 km i travessa el territori de setze municipis, des del Pont del Diable a Martorell fins a la desembocadura al mar.
El pas del riu Llobregat era cabadal per al Camí Ral. Les reteirades crescudes malmetien els ponts de Sant Boi s'hagué de recórrer al pas de barca mitjançant una sirga. Ponts i barques havien estat drets inherents a la ciutat de Barcelona i es van explotar fins l'entrada en funcionament del pont de Carles III, a Molins de Rei (1768). Un segle més tard, uns nous ponts - promoguts per capital privat fins que van ser víctimes de noves riuades. Finalment, el 1904 un mposant pont de ferro - construït per la Diputació Provincial - va resoldre la qüestió de forma definitiva.
Linea
  Parada 2
a
Foto Foto  
Pedra de la Barca
Aquest lloc és el punt de partida del camí natural de l'Anell Verd i tram final del riu LLobregat, entre els municipis de Sant Boi i El Prat.
La reproducció de la pedra de la Barca de Sant Boi que trobe, al pont d'accés al riu, l'original es conserva a la seu del Parc Agrari a Can Comas, ens recorda l'existència de les antigues braques- camins de sirga, que, durant segles, serviren per creuaraquest espai fluvial.
Linea
  Parada 3
a
Foto Foto Foto
Pont
El
Linea
  Parada 4
a
Foto    
El meandre de Sant Boi
Un meandre és un revolt molt pronunciat d'un riu, propide les planes al·luvials amb poc pendent, un element dinàmic que camvia amb el temps per l'acció erosiva de l'aigua. Es tracta d'un habitat singularment ric per la diversitat de fauna i flora que hi fa vida. S'ha fet una restauració paisatgística de la riba esquerra del meandre amb una xarxa de canals, que s'omplen d'aigua regenerada de la depuradora del Prat, i en donena una plantació nova de bosc de ribera.
S'han fet plantacions de salzes, pollancres, àlbers, freixes i tamarius, a més d'una an varietat d¡arbust, enfiladisses i plantes aquàtiques, gràcies a les quals la vegetació de ribera torna a ocupar el lloc que li correspon.
Les accions de millora de la qualitat de l'aigua i de recuperació ambiental que s'han dut a terme, han fet possible el retorn de grans concentracions d'ocells ( camallarga, corb marí, bernat pescaire i diferents espècies d'ànecs) i de poblacions importants de tortuga de rierol.
Linea
  Parada 5
a
foto    
Pont de la carretera C-245
La carretera C-245 que uneix Castelldefels amb Gavà.
Linea
  Parada 6
a
Viaducte de ferrocarril
El viaducte és propietat d'ADIF. El viaducte travessa el riu Llobregat, dues línies de ferrocarril
Acabat el 2005, aquest va ser el primer pont metàl·lic a ser construït en la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. El pont es troba a prop de l'Aeroport del Prat de Barcelona, sobre la corba que la línia dibuixa abans d'endinsar-se sota terra cap a la ciutat. Els 870 m de longitud total del pont es divideixen en dues parts: un primer tram metàl·lic de 340 m que salva una autopista de cinc carrils i una línia de ferrocarril convencional i un segon tram sobre el riu Llobregat a secció tipus pastera de formigó pretesat amb llum màxima de 50 m.
Linea
  Parada 7
a
foto    
Camí del Sorral
El Parc també posa a l'abast dels ciutadans un espai públic de qualitat, fàcilment accessible i que s'ofereix com un entorn óptim per a la pràctica de totat mena d'activitats de lleure, esportives, de relació social i per al fomen de l'educació ambiental.
Al llarg dels anys aquest espai fluvial ha estat modificat i el curs original ha esdevingut un traçat pràcticament lineal, fet que ha suposat la pèrdua de la vegetació de ribera que el caracteritzava.
La restauració del sistema de camins ha permès un recorregut continu per a vianantsi bicicletes des de Martorell fins a la platja del del Prat.
Linea
  Parada 8
a
Cal Monjo
S.XV ( El Prat). A la clau de l'arc de la portade la masia es va trobar la inscripció " lusephys Rumeus. Me fecit. 1670". El nom de Cal Monjo té una història més recent i respon a uns avantpassats dels masovers, la familia portillo: una de les familiars de Joan Portillo rebé el sobrenom de la monjai, en conseqüencia, el seu home fou anomenat el Monjo.
Linea
  Parada 9
a
foto    
Can Comas
S. ( El Prat). La masia de Can Comas que veiem avui en dia no és la que hi havia originalment. Antigament n'hi havia una altra, construïda entre els segles XVI i XVII, que es va enderrocar l'any 1878 per construir-hi la nova a causa del seu mal estat de conservació. Aquella masia va ser restaurada el 2004. La construcció, de planta baixa i dos pisos, presenta elements arquitectònics d'interès, com ara la galeria amb arcs de mig punt del primer pis. S'han recuperat també el cobert agrícola, els dos pous, el safareig i l'abeurador. Si ens acosem al cobert podrem observar, inserida al pilar del costat esquerre, una pedra on hi ha esculpida una barca i la inscripció " Barca sem Boi 1739". Aquesta pedra marcava el punt per on es travessava en barca el riu Llobregat a Sant Boi. Podem visitar també els espais d'horta i l'arborètum, una col·lecció que comprèn seixanta-dues varietats tradicionals de nou espècies d'arbres fruiters del Baix Llobregat.
 
 
Actualización 15 July, 2023
a
Agradecimientos  
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu historic Municipal de Sant Boi Federacio Els Garrofers      
linea
 
a
 
linea