Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
   
a
Patrimonio natural de Sant Boi
a
a
a


| Inicio | Patrimonio Natural de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Basses de Can Dimoni
Basses de Can Dimoni
Como Llegar Sant Boi
Basses de Can Dimoni
Les tres basses de Can Dimoni constitueixen la zona humida del delta del Llobregat més allunyada del mar i l'únic lloc d'aquestes característiques existent a Sant Boi. Són a la zona agrícola i tenen un gran valor mediambiental per la diversitat de la seva fauna i flora.

Les espècies vegetals més singulars són la lisimàquia i l'espargani; hi ha també canyissos, bogues i joncs aguts. Pel que fa a la fauna, hi ha una gran abundància d'aus aqüatiques com els ànecs collverds, les fotges o els esplugabous.

L'entorn està catalogat com a Zona d'Especial Protecció d'Aus ( ZEPA) i Lloc d'Interès Comunitari (LIC).

linea

  Fotografías :
Foto Foto    
Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
Punt de partida
Les

linea

  Fotografías :
       
Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
 

linea

  Fotografías :
       
Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
 

linea

  Fotografías :
       
Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
 

linea


  Fotografías :
       
Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
 

linea

  Fotografías :
       

Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
 

linea

 
Menú
linea
 
Arboles
 
Parques
 
Rutas
 
Actualización 15 June, 2021
   
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu historic Municipal de Sant Boi Federacio Els Garrofers    
 
 
a