Patrimonio en Sant Boi de Llobregat Barcelona
Arqueológico
Arquitectónico
Artístico
Carteles
Cultural
Esculturas
Libros
Masias
Natural
Premios
Tradiciones
Recursos
| Inicio | Libros de Sant Boi de Llobregat |
linea
Libros de Sant Boi
 
 
2006 - LES NOSTRES MUNTANYES / CERVELLÓ, J. M.; JOGLAR, Víctor; SÁNCHEZ, Xavier i SANS, Jaume / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 142p / Dipòsit legal: B-5533-2006.
linea
 2015 - ELS NOMS DE LLOC DE LA MARINA. TOPONÍMIA DE SANT BOI DE LLOBREGAT / ENCINAS MARQUÉS, Griselda / Òmnium Cultural. Sant Boi de Llobregat / 80p.
linea
 2018 - SOMNIS, LLUITES I FUTUR: LA HISTÒRIA DE CIUTAT COOPERATIVA MOLÍ NOU / AGUILERA I MARCUAL, Albert / Pla de Desenvolupament Comunitari Ciutat Coopertiva Molí Nou. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. En conveni amb la Generalitat de Catalunya / 208p / Dipòsit legal: B-6773-2018.
linea
2005 - LA MARINA DE SANT BOI (II) . Entre la carretera de Sant Boi al Prat i la de València / DAURA LUJÁN, Joan i SANS MARGENET, Jaume / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 14. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 24p / Dipòsit legal: B-51813-2005 .
linea
2006 - ART AL CARRER. Barri Centre - Barri Vinyets - Molí Vell - Barri Camps Blancs - Barri Casablanca / ZABALZA PUCHOL, Lydia i LOZANO DELGADO, Emma / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 15. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 26p / ISBN: 84-87173-43-8.
linea
2006 - ELS COLORS DEL DELTA / SANS MARGENET, Jaume / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 88p / Dipòsit legal: B-28314-2006.
linea
2003 - LA MARINA DE SANT BOI (I) . El riu mort i la ribera/ DAURA LUJÁN, Joan i SANS MARGENET, Jaume / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 12. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p
linea
2003 - PROPOSTES D'INTERVENCIÓ PER AL CENTRE HISTÒRIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT / DD.AA. / Sèrie Monuments i Conjunts, 12. Centre Internacional del Patrimoni Construït. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona / 60p / Dipòsit legal: T-1596-2000.
linea
2005 - ART AL CARRER . Barri Marianao i Barri Ciutat Cooperativa - Molí Nou / ZABALZA PUCHOL, Lydia i LOZANO DELGADO, Emma / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 13. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 30p / ISBN: 84-87173-43-8.
linea
2002 -L'EIXAMPLE INDUSTRIAL . El Molí Vell/ BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 9. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. / 16p,
linea
 2002 - LA JURISDICCIÓ MEDIEVAL DEL FONOLLAR . Els barris de Casablanca i de Camps Blancs / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 10. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. / 16p. 
linea
2002 - EL BARRI DE MARIANAO / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 11. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / Dipòsit legal: B-11777-2002
linea
2001 - LA CIUTAT COOPERATIVA I EL SEU ENTORN / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 6. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-29-2 .
linea

2001 - LA JURISDICCIÓ MEDIEVAL DEL BENVIURE: PASSAT I PRESENT / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 7. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-29-2.

linea
2001 - L'EIXAMPLE DE 1905 / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó (amb la col·laboració de Raquel Merino i López / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 8. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / Dipòsit legal: B-11777-2001.
linea
2000 - L'ALOU I LA POBLA ARLOVINA / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 3. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-29-2 .
linea
a  2000 - EL PUIG DEL CASTELL PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 4. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-30-6.
linea
2001 - SANT BOI FA 500 ANYS / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 5. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 20p / ISBN: 84-87173-29-2
linea
2000 -EL FUTUR DE L'HABITATGE A SANT BOI . Primeres jornades sobre l'habitatge a Sant Boi (Can Massallera)/ DD.AA. / Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 80P / Dipòsit legal: B-4976-2000 .
linea
2000 - SANT BOI DES DEL PUNT DE VISTA DE LES DONES / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 1. Patronat Municipal de Cultura i Joventut - Consell Municipal de la Dona. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-26-8
linea
2000 - ELS BARRIS DEL REIAL I DE SANT PERE / BARREDA I CASANOVA, Maria Lledó / Passejades per Sant Boi de Llobregat. Històries i Paisatges, 2. Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 16p / ISBN: 84-87173-28-4 .
linea
1995 - CIUTAT COOPERATIVA. 30 ANYS D'HISTÒRIA / LÓPEZ, Júlia; RAMOS, Mercedes i TORRES, Mercedes / Consell de Barri Ciutat Cooperativa - Molí Nou. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 50p / Dipòsit legal: B-48463-95 .
linea
1999 - MARIANAO. PASSAT, PRESENT I FUTUR / CARRIÓN, Pere; PATIÑO, Gustavo A. i PEDRÓS, Xavier / Fundació Marianao. Casal Infantil i Juvenil de Marianao. Sant Boi de Llobregat / 300p / Dipòsit legal: B-5493-99 .
linea
2000 - EL CENTRE HISTÒRIC DE SANT BOI DE LLOBREGAT / Sèrie Monuments i Conjunts, 11. Centre Internacional del Patrimoni Construït. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona / 64p / Dipòsit legal: T-1596-2000 .
linea
1992 - PATRIMONI CONTEMPORANI . DESCOBRIR SANT BOI DE LLOBREGAT/ FERNÀNDEZ I SOLEY, Mercè; LISBONA I MONZÓN, Albert i TURÓN I GARCÍA, Sònia / Col·lecció Descobrir el Patrimoni Contemporani. Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Columna Edicions, SA. Barcelona / 140p / Dipòsit legal: B-39152-1992.
linea
1994 - CAMPS BLANCS (1967-1980) . Antecedents històrics i estructuració social/ SERRET I BERNÚS, Carles / Consell de Barri Camps Blancs. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 140p / ISBN: 84-87173-15-2.
linea
1995 - CAMPS BLANCS . SANT BOI DE LLOBREGAT / RÍOS, Pere / Els barris d'Adigsa, 26. Benestar Social. Generalitat de Catalunya. Barcelona / 122p / ISBN: 84-393-3443-5 .
linea
1955 -"Las antiguas vías de comunicación por el Besós y el Llobregat" / SERRA ROSELLÓ / Dins SENDEROS. REVISTA DE LA UNIÓN EXCURSIONISTA DE CATALUÑA. Barcelona / 3p (169-171).
linea
1985 - SANT RAMON L'INICI DE LA DESCOBERTA / DD.AA. / Publicacions del Casal de Mestre, 1. Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona - Diputació de Barcelona - Centre de Normalització Lingüística - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 30p.
linea
1989 - ELS CARRERS DE SANT BOI / GUTIÉRREZ ORTOLÀ, Gregori i ROCOSA GIRBAU, Oriol / Centre de Normalització Lingüística de Sant Boi de Llobregat - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / 74p / ISBN: 84-87-173-00-4.
linea
 
 
linea en santboi
 
 
 
Actualización 20 September, 2020
linea
 
 
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu hostoric Municipal de Sant Boi