Patrimonio de Sant Boi de Llobregat
   
a
Patrimonio natural de Sant Boi
a
a
a


| Inicio | Patrimonio Natural de Sant Boi de Llobregat |
Linea
Parc de Marianao
Parc de Marianao
Como Llegar Sant Boi
 
 

linea

Mapa
Como Llegar Sant Boi
Parc de Marianao
Situat a la part alta del Barri de Marianao, constritueix un testimoi de l'epoca colonial i dels indians que van fer fortuna a les colònies espanyoles. Salvador Samà i Torrents, marquès de Marianao, va voler reproduir el paisatge de l'Habana que va deixar després de fer fortuna a Cuba. És doncs, un jardí d'estil romàntic, amb Palmeres, tarongers amargs o mimoses que ajuden a formar aquest paisatge. Era el segle XIX i en mig d'aquest jardí hi va construir un palau i un llac. A l'interior hi ha el Palau de Marianao, un gran edifici senyorial.

linea

Palau de Marianao Sant Boi de Llobregat Barcelona
  Fotografías :
Foto Foto Foto  
Mapa
Como Llegar Sant Boi
boton
Palau de Marianao
L’anomenada Casa Sans fou ampliada i convertida en mansió senyorial pel Marquès de Marianao, que donà el seu nom al nou edifici i que pertanyia a la família Samà, rics propietaris d'ingenis a Cuba, on trobem una ciutat que porta aquest nom. La família Samà també tenia interessos a les Filipines i altres propietats al país, com el Parc de Samà a Cambrils. El marquesat els fou concedit el 1860 i la grandesa d’Espanya el 1893. Salvador Samà i Torrents, que apareix com a constructor de l’edifici i com a membre actiu de la política de l’època fou qui rebé els títols esmentats. A principis d’aquest segle, seria alcalde de Barcelona en dues ocasions i va participar a
les juntes organitzadores de les exposicions de 1888 i 1929. Pels volts de 1880 inicià la reforma i ampliació de l’antiga Casa Sans (posteriorment coneguda com la Torre Blanca) que ens dóna testimoni d’una antiga masia.
El militar i dictador Miguel Primo de Rivera, mentre fou capità general de Catalunya hi feu les reunions predecessores del cap d’estat del 13 de setembre de 1923. Durant la Guerra Civil tingué diversos usos: magatzem, clínica militar i lloc d’acollida de refugiats.
Acabada la contesa bèl·lica, el palau de Marianao fou comprat en subhasta pública pel mallorquí Abdó Bordoy, administrador de la família Samà, que vivia uns anys conflictius. Immediatament després de la compra endegà el procés d’urbanització (1944) i d’edificació dels primers xalets. L’any 1974, el palau i una encara important porció del parc van passar a ser propietat municipal.

linea

Mapa
Como Llegar Sant Boi
Fuente
 

linea

  Fotografías :
foto Foto Foto  
Mapa
Como Llegar Sant Boi
Arbol de interés local
Arbre amolla
Nombre : Brachychiton populneus

linea


  Fotografías :
foto foto foto foto
foto foto    
Mapa
Como Llegar Sant Boi
El lago
 

linea

  Fotografías :
foto foto foto foto
foto      

Mapa
Como Llegar Sant Boi
Paque
 

linea

Menú
linea
 
Arboles
 
Parques
 
Rutas
 
Actualización 20 July, 2021
   
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu historic Municipal de Sant Boi Federacio Els Garrofers    
 
 
a