| Inicio | Patrimonio histórico de Sant Boi |
Patrimonio histórico
linea en santboi
linea en santboi
Cementeri
imagen patrimonio Sant Boi
 
 Lloc situació
  Pça Emilio Sagrega
 Epoca i arquitecte
  s. XIX. 1865
Situació actual
 
:: Descripció edifici

El cementiri el constitueix un ample recinte envoltat d’una tanca, de planta rectangular només desfigurada per dues irregularitats degudes a necessitats urbanístiques exteriors.
Interiorment, es divideix en dues franges rectangulars paral·leles d’estructura diferenciada. La franja que correspon al sector sud coincideix amb l’entrada del recinte, dos arcs de mig punt consecutius que formen una doble porta; l’arc exterior està flanquejat per dues fornícules i coronat, primer per un trencaaigües i després per un frontó peraltat i dues pilastres geomètriques que tenen, en ressalt, la campana, escut de la vila.
Dintre, en aquest sector, es disposen tombes majoritàriament de fosa, moltes d’estètica modernista i noucentista, que es combinen amb zones ajardinades amb l’estructura d’un jardí francès, amb trencaments arrodonits en les seccions rectangulars que formen placetes interiors.
La franja situada al nord està formada per blocs rectangulars i més o menys allargats de nínxols, que arriben a tenir set pisos i mostren diversos aspectes, des del maó vist coronat per ampits irregulars o arrodonits dins l’arrebossat. Els blocs centrals són de doble nínxol per pis i espai, mentre que els altres blocs només en presenten un.
:: Historia edifici

L’actual cementiri de Sant Boi s’inaugurà el 10 de maig de 1865, però es dedueix que fou planificat amb anterioritat perquè ja apareix emplaçat en el plànol que es féu de la població el 1864.
Foren raons legals i/o d’higiene les que marcaren la construcció del nou cementiri fora del nucli urbà. A problemes sanitaris, com pestes sistemàtiques en els anys 50, s’afegia la progressiva manca d’espai urbà. Llavors, el cementiri es construí en base a un reglament que ordenava que aquest havia d’estar a un mínim de mig quilòmetre de la població, en lloc sec i ras, lluny de rius que es puguin sortir de llera, de tota canalització d’aigua natural o artificial i en un terreny calcari o sorrenc.
Actualment, el cementiri està totalment ple i la gent de la població ha d’ésser inhumada en un altre municipi.
 
Actualización 24 July, 2019
 
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu hostoric Municipal de Sant Boi            
 
linea