| Inicio | Patrimonio histórico de Sant Boi |
Patrimonio histórico
linea en santboi
linea en santboi
Col·legi Sagrat Cor
imagen patrimonio Sant Boi
 
 Lloc situació
  c/ Lluis Castells, 20
 Epoca i arquitecte
  s.
Situació actual
 
:: Descripció edifici

:: Historia edifici

A finals del segle passat les famílies benestants santboianes van promoure la vinguda a la població de les germanes carmelites per tal que instal·lessin una escola per a nenes. El mes de maig de 1882, la germana general Paula Delpuig comprà dues finques a la família d’Andrés Roca. La de més extensió, al carrer de Sant Climent (actual Lluís Castells), es convertí en l’escola. El mes de juliol, arribaren cinc germanes que formaren la primera comunitat. La manutenció del col·lectiu anava a càrrec dels pares de les alumnes. L’horari de l’escola era de dilluns a dissabte, i per a les noies sense mitjans econòmics i que no podien assistir a escola durant la setmana, ja que havien d’ajudar els pares en el treball, van crear l’escola dominical. L’any 1890 l’increment d’alumnes va fer que es demanés permís per aixecar un segon pis a l’edifici.
L’any 1902 nou germanes s’encarregaven de dues-centes quaranta alumnes, xifra que no variaria fins a la nova ampliació, l’any 1964. Les classes solien tenir entre trenta i quaranta alumnes. Els pàrvuls de la germana Josefina estaven a la planta baixa i les més grans, de la germana Montserrat, al primer pis, on hi havia una gran sala dividida en tres o quatre compartiments per separar les alumnes en grups d’edat. A la dècada dels anys vint del segle XX s’establí la classe dels nens, separats de les nenes, amb la germana Josefina, situada a la planta baixa.
Entraven ben d’hora i, al matí, aprenien a llegir i a escriure, aritmètica, geografia, història i dibuix, i a la tarda, les labors i la doctrina. A partir del 1927, finalitzada la jornada podien fer activitats extraescolars com piano, solfeig i francès. Amb la II República començaren a tenir vacances a l’agost i les classes en català.
Durant la Guerra Civil, l’escola de les monges fou confiscada i passà a ser el grup escolar Renaixença, mentre que les germanes s’amagaren en cases particulars de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. Llavors nens i nenes anaven junts a la mateixa classe amb professors laics i pagaven només el material escolar. Durant la immediata postguerra un grup de mares feren tot el necessari perquè les germanes tornessin a impartir classes: aconseguir donacions per construir un tercer pis i la reconstrucció de la capella. Amb el fort increment demogràfic de la dècada dels anys seixanta del segle XX, augmentaren les sol·licituds d’entrada. Llavors s’exclogué els nens, l’any 1964. La manca d’aules se solucionà ampliant l’edifici pel costat de la capella, substituint el pati per edifici i l’hort de la comunitat pel pati.
 
Actualización 24 July, 2019
 
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu hostoric Municipal de Sant Boi            
 
linea