| Inicio | Patrimonio histórico de Sant Boi |
Patrimonio histórico
linea en santboi
linea en santboi
Can Diví
imagen patrimonio Sant Boi
 
 Lloc situació
  c/ del Pont, 30
 Epoca i arquitecte
  s.
Situació actual
 
:: Descripció edifici

Les restes que veiem són d’un edifici que es mantenia sota la casa de Francesc Diví, construïda a començaments d’aquest segle. L’edifici descobert va ser construït al segle XIV i es manté, amb moltes reformes, fins al segle XIX. Aquest edifici estava edificat a sobre d’un altre de més antic, del segle XI – XIII, però del qual tenim molt poques dades, perquè no es va poder excavar en tota l’extensió. Les dues campanyes d’excavació que s’han realitzat han posat al descobert dos àmbits diferents de la casa: la cuina i una zona de treball. Les altres estances que podem veure (un total de 5) encara no sabem quina funcionalitat tenien, però a partir de les dimensions de la casa es pot deduir que pertanyia a una família benestant.
La cuina era un àmbit molt espaiós, però com era habitual en l’època, degué servir per a moltes més coses. Era el lloc de relació de la família i a l’hivern era l’única estança calenta i amb llum. Entre els objectes d’ús quotidià que van sortir a l’excavació destaquen la presència de plats decorats, escudelles, poals, una cullera de metall, objectes habituals en totes les cases d’aquestes característiques.
La zona de treball era un àmbit que va anar canviant amb els segles: el segle XVI – XVII era un lloc compartimentat, amb un pou mort que recollia els aigües brutes de dues canalitzacions. També hi havia uns blocs de pedra alineats que, potser, van servir com a puntals de les botes de vi. La troballa de nombroses eines del camp i arreus de cavall corroboraven la funció de la zona com a espai per a la feina. Més endavant, cap al segle XVII trobem que totes aquestes estructures van ser soterrades i a sobre es va construir un paviment de rajoles. Al segle XIX trobem que les restes del segle XVII són sota diverses capes de terra i aleshores el nou paviment es va fer d’argila endurida.
:: Historia edifici

Pel que fa a les persones que van ocupar aquesta casa, comencem a conèixer-les des de principis del segle XVIII. El 1716 les propietàries són les monges Jerònimes; el 1736 la casa apareix als documents descrita com una casa de primera classe. L’any 1822 les monges Jerònimes tenien llogada la casa a una dona, Maria Estrada. Fins a finals del XIX, les propietàries continuen sent les mateixes monges. En el moment que passà a mans de Francesc Diví, aquest va tapiar totes les portes i finestres, la va omplir de sorra i va tornar a edificar a sobre una nova casa coneguda com a Cal Descalç, la qual va ser enderrocada el 1991.
Actualización 24 July, 2019
 
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu hostoric Municipal de Sant Boi            
 
linea