Patrimonio en Sant Boi de Llobregat Barcelona
Artístico
Carteles
Esculturas
Arquitectónico
Natural
Masias
Cultural
Premios
Dinámicas
Bibliotecas
Archivo histórico
linea en santboi
linea en santboi
 
 
 
| Inicio | Patrimonio arquitectónico |
linea
Estació de Sant Boi
estacion Sant Boi de Llobregat Barcelona
 Lloc situació : c/Joan Torras i Bages, 24
 Epoca i arquitecte: s.
Como llegar Sant Boi de Llobregat Barcelona
Descripció:
Aquest és un gran edifici isolat, de planta baixa, pis i terrat, amb les façanes de maó arrebossat i pedra artificial i una ala adossada al sector nord-oest, de menys alçada i teulada a dos vessants. La planta baixa de la façana que dóna al carrer Joan Torras i Bages té el sector central endarrerit respecte la línia general de la façana, obrint-se en tres grans arcs carpanells, antic accés de l’estació. Als sectors laterals, la façana posterior i al cos adossat s’obren arcs de mig punt, un a cada banda de cadascuna de les ales, avui cecs, i tres a la façana central, protegits per un petit voladís. El primer pis s’obre en un contínuum d’estretes finestres en sèries de tres, amb llinda de pedra pintada de marró que destaca sobre el fons blanc. El terrat de l’edifici central té balustrada mentre que el cos lateral es cobreix amb teulada a doble ves
Historia:
La primera pedra de l’estació dels Ferrocarrils Catalans a Sant Boi es va col·locar un dia de l’any 1882 però, per diferents raons, les obres no van ser finalitzades fins el mes de novembre de 1912. Degut, sobretot, a l’existència de dues companyies, la Companyia General de Ferrocarrils Catalans i la del Ferrocarril Central Català. L’obra no es portà a terme fins que finalitzà un procés d’absorció de la segona empresa per la primera. La inauguració de l’estació es portà a terme el diumenge 12 de desembre de 1912 amb una cerimònia que comença a l’estació de Magòria i que on més expectació suscita fou a l’estació de Sant Boi.
sant ressaltat per una petita terrassa amb balustrada.
Continguts : Mapa. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 2010
Continguts : Llibre. Descobrir Sant Boi de Llobregat. 1992
Continguts : Llibre. Racons historics de Sant Boi. 2006
Continguts : Llibre. Les nostres muntanyes. 2006
Fotografia : Carlos Cercós
Actualización 2 August, 2020
 
linea
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu hostoric Municipal de Sant Boi            
 
linea