Patrimonio en Sant Boi de Llobregat Barcelona
Artístico
Carteles
Esculturas
Arquitectónico
Natural
Masias
Cultural
Premios
Dinámicas
Bibliotecas
Archivo histórico
linea en santboi
linea en santboi
 
 
 
| Inicio | Patrimonio arquitectónico |
linea
Centre Parroquial
Centre Parroquial sant boi de llobregat Barcelona
 Lloc situació: Plaça Constitució, 1-2
 Barri: Barri Centre
 Epoca i arquitecte: s. XIX (1.882) _
Arquitecte de les reformes de 1885-86: Alejo Parés Valls.
Como llegar Sant Boi de Llobregat Barcelona
Descripció :
El casal parroquial és un edifici de planta baixa i dos pisos en el cos central, el qual inclou el teatre i un sol pis en els cossos laterals. L’estil arquitectònic és eclèctic classicista; en la part central de la façana podem veure un doble ordre de pilastres adossades d’estil jònic, que es recolza a la planta baixa, en un especejament horitzontal d’origen renaixentista que suporta un entaulament amb cornisa i balustres. La balconada del primer pis s’aguanta amb mènsules i es protegeix amb una barana de ferro, igual que els balcons laterals. La llinda de les portes que donen a aquesta balconada està decorada amb baix relleus que representen ànecs bevent d’una font, la llinda de la porta central és llisa i té una placa ceràmica amb una imatge religiosa.
El segon pis presenta tres finestres de mig punt amb balcó de dibuix i entre el pis i el terrat trobem un respirall amb decoració. La balustrada del terrat està decorada al centre amb un frontó circular amb un estel calat a l’estil d’un vitrall però en rajola.
Historia :
Lluís Castells va demanar permís per construir en els terrenys de la seva propietat, entre els anys 1885 i 1886, i com que limitava amb una propietat municipal va demanar la seva compra. Aquell edifici municipal era on havia estat situada la carnisseria d’època medieval i moderna. Amb tot el terreny va edificar les cases que donen al carrer Pau i el casal parroquial.
Continguts : Mapa. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 2010
Continguts : Llibre. Descobrir Sant Boi de Llobregat. 1992
Continguts : Llibre. Racons historics de Sant Boi. 2006
Continguts : Llibre. Les nostres muntanyes. 2006
Fotografia : Carlos Cercós
 
 
Actualización 2 August, 2020
 
linea
bibliotecas de Sant Boi de Llobregat Arxiu hostoric Municipal de Sant Boi            
 
linea