a
/ Km0 / Contratos suministros públicos /
Oferta suministros públicos
a
 
Contractes menors 2020
SUBMINISTRAMENTS
Linea
subir
Subministraments 4T
 
linea
Adjudicatari

 

linea
Descripció

 

linea
Import
ABC SANT BOI SL N801-2020-000350 - Aprovació C Menor subministrament de material de recanvis
per a maquinaria
8.047,58 €

ABC SANT BOI SL

N801-2020-000350 - Aprovació C Menor subministrament de material de recanvis
per a maquinaria

7.000,00 €

ALCO RENTAL SERVICES SLU

N801  /  2020  /  000241 - Aprov i adjudic C menor Subministrament i lloguer
caseta d'obra c/Andorra 31

2.405,07 €

ARIAS*RUIZ,JORDI

N801/2020/000292 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament elements
extinció incendis naus Fusos, Tints, Andorra

9.928,61 €

AUDIOVISUALES DATA SL

N801/2020/000284 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament 3 pantalles
interactives dif. dependències municipals

18.141,53 €

CATEC SL

N801/2020/000302 - Aprovació i adjudicació c.menor compra mobiliari especial
connexions elèctriques Masia Torrefigueres

16.435,59 €

CENTRAL OPERATIVA COMERCIAL 3000 SLU

  N801  /  2020  /  000342 - Aprov i Adjudic C menor subministrament de Ràdars
Pedagògics de seguretat viària

7.892,08 €

DISTRIBUCIONES OÑATE, SL

N801  /  2020  /  000379 - Aprovació C Menor Subministrament Caramels cicle
Nadal

9.240,00 €

FERRETERIA PLANETA SA

 N801/2020/000274 - Aprov i adj C menor subm material senyalització i delimitació
espais equip mpals prevencio COVID

15.441,32 €

FERRETERIA PLANETA SA

N801/2020/000345 - Aprov i adjudic C menor subministrament material per a
control d'accessos

12.632,40 €

FERRETERIA PLANETA SA

N801  /  2020  /  000346 - Aprov i adjudic C menor subministrament material
per a seguretat laboral

6.454,09 €

FYRSCREEN SL

N801/2020/000181 - Aprovació i adjudicació c. menor subministrament material
i equips tècnics il·luminació Sant Boi Sona

5.678,05 €

HPC IBERICA SA

N801/2020/000302 Aprovació i adjudicació c.menor subministrament de jocs a
la plaça Rosa Sensat.

15.295,13 €

I LED SPORTS SPAIN SL

N801  /  2020  /  000380 - Aprovació C Menor Subministrament pantalla marcador
esportiu al pavelló L'Olivera

6.473,50 €

IGUALSSOM SRL SL

N805/U665/2020/000002 - Aprovació encàrrec a mitjà propi personificat a
Igualssom subministrament material sostenible

11.509,52 €

INDAZON CREA, SL

N801/2020/000200 - Aprovació i adjudicació c. menor subministrament material
higiènic per als centres educatius

8.712,00 €

INDAZON CREA, SL

N801/2020/000212 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament mascaretes
reutilitzables centres educatius

15.246,00 €

INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA

N801  /  2020  /  000373 - Aprovació C Menor Subministrament equips portàtils

17.877,75 €

INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA

N801  /  2020  /  000376 - Aprovació C Menor Subministrament llicències del
programari Adobe Acrobat PRO

14.883,00 €

INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA SA

N801  /  2020  /  000375 - Aprovació C Menor Subministrament equips de
sobretaula

17.755,54 €

LAIETANA DE LLIBRETERIA SL

N801/2020/000307 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament llibres per
a fons documental Xarxa Biblioteques

10.498,91 €

LASER AUDIOVISUALES SL

N801  /  2020  /  000403 - C Menor Subministrament per realització i streaming per
a dur a terme el Sant Boi Sona

14.716,02 €

LLOBREGAT COCINAS SL

N801/2020/000343 Aprovació i adjuddicació c.menor subministrament equipament
mobiliari per la dependències  policia loca

6.095,23 €

OKTICS ATZ SL

N801/2020/000259 - Aprovació i adjudicacio c.menor subministament dispositius
digitalització mant. i serv. nau Fusos, 10

18.137,90 €

P&B UNIFORMES I PUBLICITAT SLU

N801/2020/000404 - Aprov i adjudic C Menor Subministrament adquisició de roba
d'hivern per a les Brigades municipals

9.117,06 €

PCSYSTEM SANT FELIU SL

N801/2020/00182 Aprovació i adjudicació c.menor subministrament material i
equips tècnics sonorització per Sant Boi Sona

7.223,70 €

PERES SPORTS SL

N801  /  2020  /  000341 - Aprov i adjudicació C menor subministrament armes
curtes per al Servei de Policia Local

11.169,15 €

PUBLIREM SL

N801/2020/000186 - Aprovació i adjudicació c. menor subministrament mascaretes
infants escolaritzats

7.733,00 €

REPRESENTACIONES MARTIN MENA SL

N801/2020/000173 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament mampares
amb rodes protecció Covid-19 dif. edif. mun.

6.488,70 €

SEINSOL SL

N801/2020/000256 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament material
informàtic escolarització confinament COVID

10.292,41 €

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

N801  /  2020  /  000377 - Aprovació C Menor Subministrament eina de gestió
d'incidències, tasques i projectes

18.020,97 €

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

N801  /  2020  /  000377 - Aprovació C Menor Subministrament 33 dispositius
tablets

14.309,16 €

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS SA

N801/2020/000280 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament i instal·lació
quadres elèctrics Masia Torrefigueres

4.720,25 €

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS SA

N801/2020/000280 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament i instal·lació
quadres elèctrics Masia Torrefigueres

6.735,73 €

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS SA

 N801/2020/000293 - Aprov i adjudic C menor subministrament  i instal.lació motor
ventilació planta segona C/Andorra 31

10.104,28 €

SOLUCIONES TIC PARA ORGANIZACIONES SA

N801/2020/000257 Aprovació i adjudicació c.emergència subministrament de
chromebooks educatius infants de primària

18.898,52 €

SYSTEMS AGENCY AND ROBOTIC SOLUTIONS, SL

N801/2020/000258 - Aprovació i adjudicació c.menor subministrament material
informàtic per als cursos de FOAP 2019

15.000,00 €

TATARANA SL

N801/2020/0000334 - Aprov i adjudic C Menor subministrament de llibres

7.280,00 €

USIS GUIRAO, SL

  N801  /  2020  /  000344 - Aprov i adjudicació C menor subministrament de
armilles antibales Policia Local

13.340,00 €

Linea
subir
Subministraments 3T
 
linea
Adjudicatari
linea
Descripció
linea
Import
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA Adjudicació complementària subministrament vehicle nou en modalitat de renting
per a la policia local
555,30 €

ALQUIBALAT SL

N801/2020/000138 - Aprovació C Menor Subministrament mòdul prefabricat per
a vestidors i dutxes, destinat als treballado

9.746,16 €

CODIBAIX SL

N801/2020/000103 Aprovació i adjudicació contracte menor del subministrament
de mascaretes FFP2

14.250,00 €

CODIBAIX SL

N801/2020/ 000176 Aprovació i adjudicació c.menor subministrament de
mascaretes FFP2.

14.820,00 €

ESEDE ELECTRIC SL

N803/U633/2020/000027) - Aprovació C Menor Subministrament material elèctric
per al nou edifici mpal. de Brigades

1.999,54 €

TECNOPILONAS SL

N801/2020/000122 - Aprovació C Menor subministrament de delimitadors per
aparcaments

7.308,40 €

Linea
subir
Subministraments 2T
 
 
Linea
subir
Subministraments 1T