a
/ Km0 / Contratos servicios públicos /
Oferta servicios públicos
a
 
Contractes menors 2020
SERVEIS
Linea
subir
Serveis 4T
 
linea
Adjudicatari
linea
Descripció
linea
Import
9HABITAT INTEL·LIGENT, SL N801  /  2020  /  000402 - C Menor Serveis d'integració de sistemes d'aforament de
visitants al cementiri municipal
9.972,18 €

ACCES VERTICAL, SL

N801/2020/000247 - Aprovació i adjudicació c.menor servei revisió normativa línies
de vida en dif. equipaments mpals.

6.588,45 €

ACRESA CARDELLACH SL

N801/2020/000396 - Aprov i adjudic C Menor servei manteniment normatiu d'ascensors
en equipaments municipals.

15.228,00 €

ALVARES*PLANAS,VALENTIN

N801/2020/000185 - Autorització i disposició c. menor servei redacció projecte
reforma mercat Torre de la Vila

16.940,00 €

ALVAREZ*NOGALES,CLAUDIA

N801/2020/000221 Aprovació i adjudicació c.menor servei realització web de la fira
virtual d'entitats del Barrejant 2020

6.527,95 €

AMBIENTALIA WORLD SL

N801/2020/000243 Aprovació i adjudicació c.menor servei posta a punt dels parterres
enjardinats a la ctra. Sta Creu Cala

8.954,00 €

ANTON*MELLON,JOAN

N801/2020/000353 Aprovació i adjudicació c.menor servei tercera fase del Projecte /
Estudi de Contextos Comunitaris i d'

15.000,00 €

ARBORICULTURA URBANA I PAISATGE, SL

N801/2020/000360 Aprovació i adjudicació c.menor servei tractament contra assecada
de xiprers i alzines amb endoteràpia

15.004,14 €

ASSOCIACIO ALIMENTS SOLIDARIS DE SANT BOI

N801/2020/000267 - Aprovació i adjudicació c.menor servei aliments per atendre
persones en situació de risc d'exclusió

15.000,00 €

BALAÑA*QUINTERO,EULALIA

N801/2020/000321 Aprovació i adjudicació c.menor servei mentoratge per a empreses
del Delta Nord

6.831,00 €

BALESTRINI,MARA

N801/2020/000001 - Aprovació i adjudicació c. menor servei consultoria Estratègia
integral i Oficina Municipal de Dades

11.858,00 €

BARBA*MERIDA,JOSE TOMAS

N801/2020/000198 - Aprovació i adjudicació c.menor servei redacció projecte Reforma
vestidors poliesportiu Olivera

18.150,00 €

BARBA*MERIDA,JOSE TOMAS

N801  /  2020  /  000300 - C Menor Serveis redacció, i direcció d'obra facultativa,
del PU del PAU de la MPGM c/ Bonaven

12.434,50 €

BENECE PRODUCCIONS SL

N801/2020/000196 - Aprovació i adjudicació c. menor servei conceptualització,
coordinacio i producció del Sant Boi Sona

14.999,99 €

BENECE PRODUCCIONS SL

N801  /  2020  /  000371 - Aprovació C Menor Serveis realització en streiming del
Fòrum Empresa virtual PARLEM D'INNOVAC

2.946,18 €

BENECE PRODUCCIONS SL

N801  /  2020  /  000371 - Aprovació C Menor Serveis realització en streiming del
Fòrum Empresa virtual PARLEM D'INNOVAC

5.700,00 €

BERROCAL*PRUDENCIO,JUAN CARLOS

N801/2020/000204 - Aprovació i adjudicació c.menor docència Organització i Gestió
de Magatzem (codi 160383/008)FOAP 2019

6.075,00 €

BERRYSAR SL

N801/2020/00336 - Aprov i adjudic C menor servei redacció revisió projecte executiu
obres d'urbanitzacio PMU D i E

17.545,00 €

BIMETRIC

N801/2020/000162 - Aprovació i adjudicació c. menor servei aplicació LPS en obres
Masia Torrefigueres i Llac Muntanyeta

13.431,00 €

BORDERA*INIESTA,LAURA

N801/2020/000220 Aprovació i adjudicació c.menor servei preparació continguts fira
virtual d'entitats Barrejant 2020

5.904,80 €

BRUEL & KJAER IBERICA SA

N801/2020/000174 Aprovació i adjudicació c.menor servei elaboració estudi qualitat
aire voltant dependències municipal

17.908,00 €

BUENO*BAUTISTA,GERARD

N801/2020/000168 Aprovació i adjudicació c.menor servei docència Enregistrament
dades, dins programa Treball i Formació

6.075,00 €

BULLBLANK SL

N801/2020/000251- Aprov i adjudic C Menor serveis docència per a l'impartició del
Curs de Magatzem

12.850,00 €

CARRETE*BORRAS,JOSEP

N801/2020/000295 - Aprovació i adjudicació c.menor proj. exec. hub transició digital
Economia 4.0 edifici Pau Claris 14

18.150,00 €

CEFINER

N801/2020/000140 - Aprovació i adjudicació c. menor servei suport tècnic definició
comunitat energètica poligons StBoi

15.972,00 €

CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL
EIXIDA CAMPS BLANCS

N801/2020/000249 - Aprovació i adjudicació c.menor servei projecte Eduquem Junts
families risc Camps Blancs - Casablanca

11.440,00 €

CENTRE D'ESPLAI INFANTIL I JUVENIL
EIXIDA CAMPS BLANCS

N801/2020/000361 Aprovció i adjudicació c.menor servei Casal  d'Hivern  als barris de
Camps Blancs i Casablanca

7.100,00 €

DE PAZ*FERNÁNDEZ,FRANCISCO JAVIER

N801/2020/000349 Aprovbació i adjudicació c.menor servei elaboració protocol i
manteniment Sistemes  Smart City

7.371,68 €

DE PAZ*FERNÁNDEZ,FRANCISCO JAVIER

N801/2020/000349 Aprovbació i adjudicació c.menor servei elaboració protocol i
manteniment Sistemes  Smart City

10.000,00 €

DID PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS

N801/2020/000306 - Aprovació i adjudicació c.menor servei informació i assesorament
a comunitats veïns Camps Blancs

14.998,48 €

DOMENECH*BARREDA,DAVID

N801/2020/000205 - Aprovació i adjudicació c.menor docència Organització i Gestió de
Magatzem (codi 160383/008)FOAP 2019

7.875,00 €

ESTUDIO INTEGRAL METRO SL

N801/2020/000263 - Aprovació i adjudicació c.menor servei redacció proj. legalització
activitats nau C/Andorra, 31

12.584,00 €

ETEGMA 2000 SL

N801/2020/000340 -Aprov i adjudic C menor Servei revisió i verificació procediment
actuació riscos laboral exposic COVID

17.303,00 €

FEINART

N801  /  2020  /  000381 - C Menor servei per realitzar accions d¿inserció a persones
en risc d'exclusió durant COVID

13.000,00 €

FERRAND*MARTIN,OSCAR

N801/2020/000244 - Aprovació i adjudicació c.menor servei docència Certif.
Professionalitat op.bàsiques restaurant i bar

9.000,00 €

FERRER*MARTINEZ,ENRIC

N801/2020/000229 - Aprovació i adjudicació c.menor servei formació Operacions
aux. enregistrament i tractament dades i d

2.250,00 €

FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI

N801/2020/000161 Aprovació i adjudicació c.emergència persones sense sostre
deribada crisis COVID 2019

21.090,96 €

FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI

N801/2020/000248 Aprovació i adjudicació c.emergència servei de personal de suport
educatiu per escoles bressol  mplas

19.992,00 €

FUNDACIO PRIVADA CASSIA JUST

N801/2020/000367 Aprovció i adjudicació c.menor catering dels Casals d'hivern

7.128,00 €

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES

N801/2020/000223 - Aprovació i adjudicació c.menor servei manteniment instal·lacions
térmiques 1/09 al 30/9 equip. munic

6.047,85 €

GRUPO OTO MEDIA SL

N801/2020/000075 - Aprovació i adjudicació c.menor servei distribució Tarjetes
Moneder per infants vulnerables COVID-19

8.431,04 €

HELP GUAU SL

N801/2020/000271 - Aprovació i adjudicació c.menor desenvolupament mesures
covid19 gestió Refugi Municipal Animals

16.848,04 €

HELP GUAU SL

N805/2017/000025 Aprovació despesa servei recollida animals abandonats/perduts i
gestió del RMAC mes de desembre

19.965,00 €

IBERTRAC SL

N801/2020/000287 - Aprovació c.menor servei de control de tèrmits subterranis en
escola Benviure

6.458,23 €

ICC CONSULTORS CULTURALS SL

N801/2020/000359 Aprovació i adjudicació c.menor servei estudi impacte econòmic i
social sector cultural a Sant Boi

11.495,00 €

IDENCITY ASESORIA DE CIUDADES SL

 N801  /  2020  /  000320 - Aprov i adjudic C menor servei localitzar i calcular els
indicadors ODS Sant Boi

18.137,90 €

IMAN SEGURIDAD SA

N801/2020/000330-Aprov i adjudic C. menor servei modificació instal.lació sistema
intrusió contra incendis edif Fusos 10

11.024,02 €

IMAN SEGURIDAD SA

N801  /  2020  /  000331 - Aprovació C Menor Serveis instal·lació del sistema d'intrusió,
contra incendis - C/ Tints, 9

11.142,39 €

IMAN SEGURIDAD SA

N801/2020/000398 - C Menor Serveis manteniment normatiu d'alarmes en equipaments
municipals

13.829,82 €

IMAN SEGURIDAD SA

N801/2020/000399 - C Menor Serveis centrals d'instrusió a l'escola Amat Verdú

2.889,50 €

IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL

N801/ 2020/000332 - Aprov i adjudic C menor servei modificació instal·lació adequació
cablatge telecomuni nau C/Fusos 10

8.927,63 €

IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL

N801/ 2020/000333 - Aprov i adjudic C menor servei modificació instal·lació adequació
cablatge telecomuni nau C/Tints 9

7.400,95 €

IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL

N801/2020/000348 - Aprov i adjudic C menor servei instal·lació patch panel i
configuració switch piscina Parc Muntanyeta

5.815,33 €

INCLUSIVE STRATEGIES SL (INSTRATEGIES)

N801/2020/000265 - Aprovació i adjudicació c.menor consultoria identif. socis europeus
i optimització partic. xarxes Int

6.776,00 €

INGENIERIA Y INSTALACIONES LOPEZ SL

N801/2020/000308 - Aprovació i adjudicació c.menor realització memòries simplif.
legalització PCI en equipaments mpals

10.285,00 €

INGENIUM INGENIERIA DE PROYECTOS SL

N801/2020/000296 - Aprovació i adjudicació c.menor proj. exec. instal. hub
transformació digital Pau Claris 14

18.029,00 €

INSTALACIONES ADAJET SL

N801  /  2020  /  000392 - C Menor Serveis manteniment normatiu d'instal·lacions
poliesportives municipals

3.458,57 €

INSTITUT DE TECNOLOGIA CONSTRUCCIO
CATALUNYA ITEC

N801/2020/000298 - Aprovació i adjudicació c.menor assistència tècnica
d'ambientalització model BIM 6D Llac Muntanyeta

9.062,90 €

ITIK CONSULTORIA DE L'ESPORT I EL
LLEURE SL

N801/2020/000191 - Aprovació i adjudicació c. menor servei redacció estudi viabilitat
econòmica Complex Baldiri Aleu

17.968,50 €

JARDINERIA J.BOSCH SL

N801/2020/000145 - Aprovació i  adjudicació c. menor manteniment jardineria i reg nou
carril bici Rda. Sant Ramon

13.387,44 €

KINEA MANAGEMENT SLP

N801/2020/000279 - Aprovació i adjudicació C.menor direcció facultativa instal·lacions
proj. Remodelació Llac Muntanyeta

2.150,00 €

LA LOCOMOTORA NEGRA, SL

N801/2020/000211 - Aprovació i adjudicació c.menor actuació La Locomotora Negra dins
marc actuacions XXIX Mostra Jazz

6.050,00 €

LLOP GESTIO ESPORTIVA SL

N807/2020/00001 Pròrroga adjudicació servei explotació Poliesportiu La Parellada
desembre 2020

31.925,60 €

LOPEZ*MARTINEZ,IOLANDA

N801/2020/000203 - Aprovació i adjudicació c.menor servei docència acció formativa
Anglès A2 (codi 160383/003) FOAP 2019

6.480,00 €

MAD ENGINYERS SCP

N801/2020/000240 - Aprovació i adjudicació c.menor servei projecte legalitzar
instal·lacions térmiques estadi atletisme

4.634,30 €

MAURI,LUIS

N801  /  2020  /  000390 - C Menor Serveis tractament de documents d'arxiu

10.607,44 €

MONS ESPAI DE CREACIO, SL

N801/2020/000237 - Aprovació i adjudicació c.menor servei producció audiovisual,
realitza i emissió online Sant Boi Sona

14.999,99 €

MORENO*CABALLERO,MERCEDES

N801/2020/000194 - Aprovació i adjudicació c. menor servei docència "Alfabetització

informàtica" dins Contracte Programa

4.600,00 €

NEXUS GEOGRAFICS

N801  /  2020  /  000351 - C Menor Serveis Suport i assistència tècnica per treballs
cartogràfics i informació geogràfic

7.459,65 €

NOGALES BARCELONA SL

N801/2020/000142 Aprovació i adjudicació c.menor servei edició, impressió i fixació
cartells "NI UN PAS ENRERA"

9.438,00 €

NOGALES BARCELONA SL

N801  /  2020  /  0000389 - Aprovació C Menor Serveis de construcció i
subministrament del Pessebre

13.496,49 €

ONA ARQUITECTES, SLP

N801/2020/000273 - Aprovació i adjudicació c.menor direcció obra arquitectura i mant.
integral model BIM, Llac Mutanyeta

2.016,90 €

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL

N801/2020/000266 - Aprov i adjudic C. menor Servei direcció obra i coordinació
seguretat i salut parade autobus B. Coope

7.199,50 €

ROCA GONZALEZ SL

N801/2020/000236 Aprov i adjud per emergència servei àpats a domicili per infants en
situació  vulnerabilitat socia

105.559,52 €

ROCA GONZALEZ SL

N801/2020/000235 Aprov i adjud per emergència servei àpats a domicili gent gran en
situació vulnerabilitat social

36.543,00 €

RODRIGUEZ*CRUZ,LUISA MARIA

N801/2020/000202 - Aprovació i adjudicació c.menor servei docència Activitats de
Venda (codi 160383/014) dins FOAP 2019

7.200,00 €

RODRIGUEZ*GONZALEZ,PILAR

N801/2020/000214 - Aprovació i adjudicació c.menor servei suport tècnic gestió
i execució projecte Erasmus+ EUFAST

11.374,00 €

RUIZ*NUÑEZ,DAVID

N801/2020/000224 - Aprovació i adjudicació c.menor servei docència acció formativa
Anglés A2 (codi 160383/003) FOAP 2019

1.350,00 €

RUIZ*NUÑEZ,DAVID

N801/2020/000227 - Aprovació i adjudicació c.menor servei acció forrmativa Polivalent
en gestió informàtica FOAP 2019

1.350,00 €

SAWATCO IBERICA SL

N801/2020/000119 Aprovació i adjudicació c.menor servei assistència tècnica  millora
energètica de l'enllumenat públic

18.029,00 €

SCI, SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCION, SA

N801/2020/000304 - Aprovació i adjudicació c.menor inspecció periòdica regl.
instal·lacions elèctriques baixa tensió

3.188,35 €

SCI, SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCION, SA

 N801/2020/000305 -Aprov i adjudic C menor Servei inspecció periòdica reglamentaria
instal·lacio contra incencis PCI

3.000,00 €

SCI, SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCION, SA

 N801/2020/000305 -Aprov i adjudic C menor Servei inspecció periòdica reglamentaria
instal·lacio contra incencis PCI

5.615,25 €

SEVILLANO*VAQUERO,CLAMADES HILARIO

 N801/2020/000282 - Aprov i adjudic C Menor servei docència impartició formació
a mida d¿Operari magatzem PPS

5.750,00 €

SOCIETAT CAMPANYA I VINYETA SERVEIS
D'ARQUITECTURA S.L.P

N801/2020/000215 - Aprovació i adjudicació c.menor servei redacció proj. seguretat
i salut reparació mur Torre del Sol

9.196,00 €

TALABE MANTENIMENTS, SL

N801/2020/000189 Aprovació i adjudicació c.menor servei d'emmagatzematge del
subproducte de poda.

8.742,49 €

TALABE MANTENIMENTS, SL

N801  /  2020  /  000401 - Aprov i adjudicació C. menor Servei esporga d'arbres
en escoles municipals

18.142,99 €

TECHFORCE SLU

N801/2020/000192 - Aprovació i adjudicació c.menor servei suport avaluació sistemes
seguretat equipaments municipals

18.137,90 €

TECHFRIENDLY SL

N801/2020/000319 - Aprovació i adjudicació c.menor assistència tècnica elaboració Pla
Acció Local dins marc Agenda Urban

17.908,00 €

TORRENTE TECNO INDUSTRIAL, SL

N801/2020/000272 - Aprovació i adjudicació servei inspecció i revisió normativa de 34
parallamps en edificis municipals

3.126,64 €

TORRENTE TECNO INDUSTRIAL, SL

N801  /  2020  /  000387 - C Menor Serveis d'adequació de les instal·lacions de
parallamps

16.855,30 €

TRADUCCIONES Y TRATAMIENTO
DE LA DOCUMEN

N801/2020/000217 Aprovació i adjudicació c.menor servei traducció del català al
castella . FEDER 2014-2020

3.611,85 €

TRADUCCIONES Y TRATAMIENTO
DE LA DOCUMEN

N801/2020/000315 - Aprov i adjudic C. Menor servei traduccio català al castellà
cofinançat 50% Programa FEDER14-20

1.385,45 €

Linea
subir
Serveis 3T
 
linea
Adjudicatari

 

linea
Descripció

 

linea
Import

 

ACRESA CARDELLACH SL N801/2020/000156 - Aprovació i adjudicació c. menor manteniment aparells elevadors
municipals de 1/9/2020 a 31/12/2020
18.143,95 €

ALFA TECNOLOGIES SL

N801/2020/000030 - Aprov i adjudic C. menor servei redacció, direcció obra i
seguretat i salut carril bici expres

17.757,73 €

AMBIENTALIA WORLD SL

N801/2020/000124 - Aprovació C Menor Serveis de tractament amb endoteràpia
contra el morrut de les palmeres

9.629,18 €

AMBIENTALIA WORLD SL

N801/2020/000150 Aprovació i adjudicació c.menor servei manteniment del Saló
Central i talussos de Benito Menni.

8.394,38 €

ASOC DUNIA KATO

N801/2020/000107 Aprovacio i adjudicacio c.menor servei de càtering per
l'organització del Dinar de la Solidaritat Barre

3.120,70 €

ASSOCIACIO CULTURAL DE DOS PER QUATRE

N801/2020/000094 Aprovació i adjudicació c.menor servei per divulgar les
activitats de musica tradicional i popular cata

1.570,00 €

ASSOCIACIO JOVE DE TEATRE SOCIAL INESTABLES

N801/2020/000171 - Aprovació i adjudicació c. menor serveis gravació peça
teatre social per prevenció bulling secundària

3.000,00 €

ATIMCAT 95 SLP

N801/2020/000170 - Autorització i disposició c. menor servei redacció projecte
DO, reforma C/Andorra, ampliació C/Tints

9.365,40 €

ATIMCAT 95 SLP

N801/2020/000170 - Aprovació i adjudicació c. menor servei redacció projecte
DO, reforma C/Andorra, ampliació C/Tints

8.379,25 €

CARRETE*BORRAS,JOSEP

N801/U633/2020/000082 - Aprovació C Menor Serveis Redacció projecte i estudi
seg/sal - enderroc finca c/ Joan Bardia, 50

5.445,00 €

CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES
NATURALES SL

N801/2020/000129 - Aprovació C Menor Serveis d'esporga d'arbustos i arbres
del carrer Joventut i de la plaça Ramon Mas

17.351,52 €

CONSTRUCCIONES Y OBRAS INTEGRALES
NATURALES SL

N801/2020/000128 - Aprovació C Menor Serveis adequació dels parterres de les
illes S-1, S-2, S-3 I C-6 del barri de Camp

17.935,96 €

CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Operació AD d'acord conveni vigent amb Correus

1.499,88 €

CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Operació AD d'acord conveni vigent amb Correus

1.316,20 €

DOMENECH*BARREDA,DAVID

N805/U234/2020/000021 Aprovació i adjudicació c.menor servei acció formativa
de Formació Complementària -codi 160383/012

1.350,00 €

DOMENECH*BARREDA,DAVID

N805/U234/2020/000027 Aprovacio i adjudicacio c.menor servei acció formativa
deFormació Complementària (codi 160383/015)

1.350,00 €

EXCAGENE SL

 N801/2020/000030 Aprovació i adjudicació c.menor emergència manteniment i
neteja de les zones verdes municipals

16.474,37 €

EXCAVACIONS I ENDERROCS SERMA SL

N801/U630/2020/000093 Aprovació i adjudicació c.menor del servei neteja del
sifó de la caixa pluvials SB127 sota via FGC

11.879,18 €

JARDINATURA

 N801/2020/000031 Aprovació i adjudicació c.menor emergència manteniment i
neteja de les zones verdes municipals

15.977,28 €

JARDINERIA J.BOSCH SL

N801/U675/2020/000097 Aprovació i adjudicació c.menor servei de manteniment
de les zones enjardinades de la Parellada

7.042,20 €

JARDINERIA J.BOSCH SL

N801/2020/000151 - Aprovació C Menor Serveis manteniment jardineria nova zona
de Ciutat Cooperativa F 2-6

9.060,48 €

JARDINERIA ROSANES SL

N801/2020/000105 - Aprovació C Menor Serveis de poda a grans exemplars del
barri del Parc de Marianao

7.865,00 €

JARDINERIA ROSANES SL

N801/2020/000146 - Aprovació C Menor Serveis manteniment dels parterres i
rotonda de Frederic Mompou amb Camí Vell de la

6.270,90 €

JARDINERIA ROSANES SL

N801/2020/000169 - Aprovació i adjudicació c. menor servei desbrossament i
neteja Parc Marianao

15.100,80 €

LEON*PALMA,ANTONI

N801/2020/000144 - Aprovació C Menor Serveis manteniment zones enjardinades
del carrer Jenaro Sancho amb el Parc de l'As

6.870,84 €

LOPEZ*MARTINEZ,IOLANDA

N805/U234/2020/000026 Aprovació i adjudicació c.menor servei d'acció formativa
Formació Complementària (codi 160383/015)

450,00 €

METRIPLICA S.L

N801/2020/000163 - Aprovació i adjudicació solucions tecnològiques control de
l'ocupació mercat Sant Jordi i Muntanyeta

18.150,00 €

MOIX SERVEIS I OBRES SL

N801  /  2020  /  000121 - Aprovació C Menor Serveis tractament amb polvorització
contra l'assecada de xiprers i alzines

6.678,29 €

NOGALES BARCELONA SL

N801/2020/000091 Aprovació i adjudic c.menor servei edició,impressió,fixació al
mobiliari urbà cartells"DISTANCIA SEGURE

6.292,00 €

PASTOR*GOMEZ,SONIA

N801/2020/000130 - Aprovació C Menor Serveis Suport en matèria de seguretat
i salut i assistència elaboració docs

12.672,33 €

SERVICIOS GENERALES MFR SLU

 N801/2020/000102-Aprov exp C. Menor i Adjudic obra reparació instal·lació d'aire
condicionat de la Biblioteca M. Aurèli

7.529,54 €

SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA
DE LA INFORMACION SL

N801/2020/000120 -Aprov de l'expedient de C.Menor i l'adjudicació servei
d'assessoria sobre la gestió animals companyia

15.427,50 €

SPAI INNOVA ASTIGITAS, SL

N805/2020/U250/000005 Aprov i adjud complementària c.menor servei
manteniment aplicacions gestió pressupostos-eleccions

0,01 €

TALABE MANTENIMENTS, SL

N801  /  2020  /  000101 - Aprovació C Menor Serveis d'eliminació de soques a
escola Antoni Tàpies i barri Camps Blancs

6.250,86 €

TALABE MANTENIMENTS, SL

N801  /  2020  /  000096 - Aprovació C Menor Serveis triturat de les restes
vegetals al solar del Camí pista d'atletisme

6.243,60 €

TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS SA

N801/2020/000032 Aprovació i adjudicació c.menor emergència manteniment i
neteja de les zones verdes municipals

16.353,95 €

TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS SA

N801/2020/000147 - Aprovació C Menor Serveis manteniment de la jardineria i
el reg del sector "D" de Ciutat Cooperativa

5.969,30 €

TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS SA

N801/2020/000148 - Aprovació C Menor Serveis de podes vàries amb elevador.

5.901,29 €

TRATAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DE
LADERAS Y OBRAS SA

N801/2020/000149 - Aprovació C Menor Serveis de desbrossades a diferents
espais públics dels polígons industrials

7.458,44 €

TRINCADO*RIVERO,MARIA ANGELES

N801/2020/000159  Aprovació i adjudicació c.menor servei docència
"Informació client" dins Contracte Programa, Fitxa 40.

9.200,00 €

TUDELA*ESPRIU,LAIA

N805/U234/2020/000028 Aprovació i adjudicació c.menor servei de docència
Formació Complementària (codi 160383/012)

450,00 €

URBE SBD SL

N801/2020/000131 - Aprovació C Menor Serveis de neteja de les 17 àrees de
jocs infantils de cautxú

8.318,75 €

Linea
subir
Serveis 2T
 
 
Linea
subir
Serveis 1T