a
/ Km0 / Contratos obras pública /
Oferta obra pública
a
 
Contractes menors 2020
OBRA
Linea
subir
Obra 4 T
 
linea
Adjudicatari
linea
Descripció
linea
Import

ACERS GARRAF SL N801/2020/000245 - Aprovació i adjudicació c.menor obres adequació xarxa
protecció camp esportiu plaça Antoni Lara
5.142,50 €
ACERS GARRAF SL N801/2020/000246 - Aprovació i adjudicació c.menor obres adequació tanca
pista esportiva plaça Assamblea de Catalunya
5.315,53 €
AMBIENTALIA WORLD SL N801/2020/000167 - Aprovació i adjudicació c. menor treballs adequació àrea
lleure gent gran a la Pl. Maria Mercè Marçal
10.751,84 €
AMBIENTALIA WORLD SL N801/2020/000177 - Aprovació i adjudicació obres definides en memòria millora
Pl. Camps Blancs davant blocs 108-110
31.544,72 €
ARQUITECTURA MAREN SLU N801/2020/000275 - Aprovació i adjudicació c.menor obra adequació interior
edifici Escola Adults Lluis Castells
24.109,99 €
AZIMUT 360 CCL N801/2020/000213 - Aprovació i adjudicació c.menor d'obra d'energia fotovoltaica
dependències munic. nau Andorra 31
35.589,92 €
BDU ESPACIOS DE VALOR N801/2020/000166 - Aprovació i adjudicació c. menor treballs creació àrea jocs
infantils antic estany Pl. Mercè Rodoreda
27.763,45 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000197 - Aprovació i adjudicació c. menor obres arranjament magatzem
i vestidors a l'equipament Policia Local
23.000,00 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000197 - Aprovació i adjudicació c. menor obres arranjament magatzem
i vestidors a l'equipament Policia Local
3.783,03 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000255 - Aprovació i adjudicació c.menor obra reparació de la coberta
de l'escola Antoni Tàpies
36.938,88 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL

N801/2020/000291 - Aprovació c.menor obres reparació enfonsament paviment
calçada barri centre i muntanya

48.142,71 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000277 - Aprovació i adjudicació c.menor obra treballs enderroc annex
de Can Julià i acondicionament solar
47.211,00 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000337 Aprovació i adjudicació c.menor obra connexió del desguàs de
pluvials en Casal Camps Blancs.
7.604,91 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL

N801  /  2020  /  000355 - Aprovació C Menor Obres impermeabilització de parament

vertical jardí exterior Centre Serveis

9.514,57 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000197 - Aprov i adjudic C menor obres d'Arranjament del magatzem i
vestidors a l'equipament de la Policia Loc
9.376,38 €
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ SL N801/2020/000197 - C Menor Obres Comisaria Policia Local - Adaptació Espais
Magatzem Logístic Policia Local
10.623,62 €
CONSTRUIM I REFORMEN 91, SL X114/2020/000005 - N802/2020/000187 - C. menor construcció estructura de
nous vestidors de la nau situada al C/Tints 9
38.948,87 €
CONSTRUIM I REFORMEN 91, SL X114/2020/000005 - N802/2020/000187 - C. menor construcció estructura de
nous vestidors de la nau situada al C/Tints 9
8.180,47 €
CONSTRUIM I REFORMEN 91, SL N801/2020/000238 - Aprovació i adjudicació c.menor treballs nova coberta mòdul
caseta pistes botxes Benviure
16.931,87 €
DISSENY TEA3 SL N801/2020/000317 Aprovació i adjudicació c.menor obra  paviment esportiu al
pavelló de l'Olivera
48.382,27 €
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES N801/2020/000289 - Aprovac i adjdic C menor obra modificació sistema climatització
de la planta baixa Casal L'Olivera
48.347,76 €
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU N801/2020/000347 Aprovació i adjudicació c.menor obra reparacíó goteres al
bar-restaurant de la piscina Parc Muntanyeta
11.115,06 €
IARSA OBRES I PROMOCIONS SL N801/2020/000193 Aprovació i adjudicació c.menor obra construcció pas vianant
accès IES Rafael Casanovas
8.015,06 €
IM14 SL N801/2020/000312 - Aprov i adjudicació C Menor obra reforma instal·lació de
climatització i ACS de l'Estadi Joan Batista
38.426,25 €
INSTALACIONES ADAJET SL N801/2020/000323 - Aprovació i adjudicació c.menor obra adeqüació 2 sales
calderes producció ACS Estadi Atletisme
16.200,28 €
JASWINDER CONSTRUCTIONS SL n801/2020/000322 - Aprov i adjudic C menor obra enderrocs i construcció de
nous tancaments edifici del c Andorra 31
16.974,99 €
LSM LOSOM N801  /  2020  /  000378 - C Menor Obres Act 20034 "Can Julià - Enderroc
Edificacions"
33.600,00 €
LSM LOSOM N801  /  2020  /  000378 - C Menor Obres Reforç del mur de contenció de terres
annex a Can Julià
3.359,01 €
M12CONSTRUCTORA SL N801/2020/000242 - Aprovació i adjudicació c.menor obres de canvi parcial del fals
sostre del preescolar Antoni Tàpies
14.985,11 €
MASSONI SL N801/2020/000254 - Aprovació i adjudicació c.menor obra tancament mur una de
les àrees joc infantl Pl. Mercè Rodoreda
9.350,52 €
MASSONI SL N801  /  2020  /  000325 - Aprovació C Menor Obres reconstrucció del joc de la
glorieta dels jardins de Can Julià
11.983,16 €
MR TECNIREHABIT SL N801/2020/000366 Aprovació i adjudicació c.menor obra Reforma de les plantes
1a i 2a del poliesportiu l'Olivera
48.398,71 €
OBRES I SERVEIS ROIG SA N801/2020/000262 - Aprovació i adjudicació c.menor obra acondicionament solar
ús prov. estacionament vehicles
47.940,35 €
PROJECTES, INSTAL·LACIONS I
MANTENIMENTS ENERGETICS SL
X114/U943/2020/000001 / N801  / /  2020  /  000290 - C Menor Obres sistema de
climatització cinemes Can Castellet
24.138,98 €
PROMOCIO PONSFORT 2000 SL N801  /  2020  /  000386 - C Menor Obres Poliesportiu L'Olivera - Adequació pistes
nou usos i Adequació Vestidors
15.887,00 €
SEIND SANT BOI SL N801/2020/000354 Aprovació i adjudicació c.menor obra reforç de la tanca perimetral
del camp de futbol Dani Jarque
7.719,80 €
SERVICIOS INDUSTRIALES
TERMICOS E IGNIFUGACIONES SINATER SL
N801/2020/000278 - Aprovació i adjudicació C menor obra d'ignifugació de l'estructura
de l'edifici del carrer Andorra 31
19.660,42 €
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS SA
N801/2020/000294 - Aprovació i adjudicació c.menor obra modificació sistema xarxa
elèctrica nau Andorra, 31
48.295,98 €
SUMIPAR SA N802/2020/000309- Aprov i adj C menor obra modif instal·lació parcial d'il·luminació,
climatització i ventila Andorra 31
48.083,10 €
TALABE MANTENIMENTS, SL N801  /  2020  /  000269 - C Menor Obres d¿adequació d¿escocells i d¿espais de
l¿entorn natural de Sant Boi de Llobregat
48.195,51 €
TALABE MANTENIMENTS, SL N801  /  2020  /  000270 - Aprovació C Menor Obres per la conservació i millores de
les rieres a cel obert
41.140,00 €
TELECOMUNICACIONS OPEN SERVICE SL N801/2020/000188 - Aprovació c.menor obra escomesa de fibra òptica per a la piscina
municipal de la Muntanyeta
6.951,57 €
TELECOMUNICACIONS OPEN SERVICE SL N801/2020/000195 - Aprovació C Menor Obres Acondicionament xarxa informática en
diferents sales de L'Olivera
9.433,44 €
TEMAVIAL SL N801/2020/000164 - Aprovació i adjudicació c. menor obres senyalització accessos
exteriors centres escolars
10.527,00 €
TEMAVIAL SL N801/2020/000239 - Aprovació i adjudicació c.menor obres pintat marques paviments
accés equipaments munic. per COVID-19
9.075,00 €
TOT CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS 2014, SL X114  /  2020  /  000006 - N801/2020/00019 - Aprovació C Menor Obres Cobriment
de forats planta 1a Nau C/Andorra
46.772,34 €
TOT CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS 2014, SL N801  /  2020  /  000328 - Aprov i adjudic C menor obres treballs de paleteria per a
la nau del carrer Tints, núm. 9
15.151,05 €
URBE SBD SL N801/2020/000324 Aprovació i adjudicació c.menor obra sanejament i reposició elements
joc infantil del Parc del Llor
17.581,30 €
URBE SBD SL N801  /  2020  /  000364 - Aprovació C Menor Obres sanejament del terra de cautxú
eliminació nius de rates Pl Catalunya
13.211,74 €
VELO CATA, SL N801/2020/000310 - Aprovació i adjudicació c.menor obres mesures cautelars ordre
execució Can Xixol Ctra. Sant Climent32
6.761,40 €
VELO CATA, SL N801/2020/000310 - Aprov i adjudic C menor obres mesures cautelars ordre execució
Can Xixol Crtra Sant Climent 32 (addid
0,01 €
Linea
subir
Obra 3T
 
 
Linea
subir
Obra 2T
 
 
Linea
subir
Obra 1T