a
/ Km0 / Empleo público /
Empleo público
a
 
Linea
subir
Torn lliure
 
linea
Data
linea
Torn
linea
Convocatoria
linea
Gestión
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Concurs-Oposició · Administratiu/va
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Concurs-Oposició · Tècnic Mig Politiques Socials
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Concurs-Oposició · Tècnic Superior (Economista)
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Concurs-Oposició · Tècnic/a d'Administració General
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Concurs-Oposició · Tècnic/a Mig (Esports)
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Oposició · Tècnic Superior (Esports)
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Oposició · Tècnic/a Mig (Llicències d'Activitats)
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 2 Administratius/ves Primera Oportunitat
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 2 Agents joves de salut
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 2 Tècnics/ques Prospectors/es Programes Ocupacionals
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 3 Tècnics/ques d'orientació i formació professional
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 4 Graduats/es universitaris/àries en especialitats d'humanitats
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 4 Integradors/es socials
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · 5 Graduats/es universitaris/àries en especialitats de ciències
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · Coordinador/a Intervenció Juvenil al Carrer
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · Tècnic/a Joventut Primera Oportunitat
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Plans d'ocupació · Tècnic/a Servei Orientació Formatiu per a Joves
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Seleccions d'urgència · Ampliació Borsa Treball - Treballador/a Social
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Seleccions d'urgència · Borsa Educador/a Infantil Escoles Bressol
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn lliure Seleccions d'urgència · Tècnic/a de desenvolupament professional
       
Linea
subir
Torn restringit
 
linea
Data
linea
Torn
linea
Convocatoria
linea
Gestión
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Promocions internes · Tècnic/a Mig (Recursos Humans)
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Promocions internes · Tècnic/a superior
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Promocions internes · Tècnic/a Superior
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Provisions llocs de treball · Cap de la Unitat de Gestió de Personal
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Provisions llocs de treball · Cap de la Unitat de Serveis Auxiliars
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Provisions llocs de treball · Cap del Departament Serveis Socials Bàsics
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Provisions llocs de treball · Cap del Servei d'equipaments públics
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Provisions llocs de treball · Cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d'Informació
12/11/2021 - 12/12/2021 Torn restringit Provisions llocs de treball · Tècnic/a Auxiliar de Mediació